Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Gjin ôfstân

Keunst

fan Eric Aldwinckle*

Kin men ôfstân nimme fan
de loftmacht boppe see en strân
dy’t struit mei net te tellen bommen
op ’e fijân yn Normandië?
De keunstner is de man
dy’t heech fljocht om safier te kommen.

Net it ûnderdrukte folk,
it nimt gjin ôfstân fan dat strân,
hjit lûd jûchheiend bommen wolkom.

Kin men ôfstân nimme fan
de loftmacht boppe ’t flakke lân
fan Oekraïne, dêr’t granaten
boargers deadzje? Sels de keunstner kin
net komme mei in plan
om earst oer hegerop te praten.

Want it slim bedrige folk
is breinroer en hâldt moedich stân,
gefoel kin men net ûnderdrukke.

* Eric Aldwinckle (1909-1980)
Skilderij ‘Ynvaazjemodel, Normandië’

admin

Sint yn it himd

Keunst


fan Alfred Sisley*

De biskop koe wol seelju rêde,
want as Sint wie hy de man
dy’t macht hie oer de heechste weagen,
soms op see en faak yn it bestean,
hy hat de wrâld oer eage.

Syn namme stiet skier op ’e muorre,
komt noch boppe ’t wetter út,
dat funksjonearret as in spegel,
net de Sint, te skier yn it bestean,
trochbrutsen is de regel…

… dat Nicolaas it altyd rêde
kin om foar Sint troch te gean:
hy koe de wetterfloed net keare,
kaam sadwaande yn syn himd te stean
en kriich hjir net de eare.

* Alfred Sisley (1839-1899)
Skilderij ‘De oerstreaming, Port Marly’


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum