Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Ierdske hel

Keunst

fan Hjeronimus Bosch*

Wa leaut der no noch yn de hel
as ’t ierdske libben, swier fan kwea,
foargoed de ein berikt hat,
mar is dêrmei de hel ek dea?

Sjoch hoe’t de hel wie noch yn tel
de iuwen troch as ’t deistich brea,
dat deabenaud wie ’t minskdom
foar ’t slim kastijen fan de lea.

It gie earst by de hichte del,
de geast joech dêrby steun noch stjoer,
moast him oan satan oerjaan,
it lichem rekke yn it fjoer.

It leauwe yn de hel is oer
as men de echte bylden sjocht,
net leaut yn nep-berjochten…
de hel op ierde, nea oan tocht?

It Kremlin is it haadkertier
fan Lúsjefer dy’t folgers stjoert
om ûnskuld te kastijen,
syn fjoer ferskroeit geduerich bloed. 

* Hjeronimus Bosch (sirka 1450-1516)
Skilderij ‘De hel’

admin

Troffen

Keunst

fan Willard Metcalf*
fan ûnbekend**

Sy stiet as stânbyld foar it hûs,
al jierren lang har stânplak,
ek in feilich ûnderkommen,
folle âlder as sysels,
’t hat har folslein opnommen.

Sy hat gjin sinten by de rûs
om ’t ûnderkommen op te
knappen, dochs is sy tefreden
mei dat sy it sparre hat
yn har bestean fan frede.

Sy rint rap by har wenning wei,
dêrmei hie sy it troffen,
mar hjoed troffen troch de bommen,
dy’t har rekken yn it moed,
wei is har ûnderkommen.

* Willard Metcalf (1858-1925)
Skilderij ‘Aldste hûs’

** Foto ‘Marioepol’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum