Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Libbensread

Keunst

fan Jan Kooistra*

It barde op de sechde dei,
de dei dy’t rûn nei it folsleine,
mar noch net folmakke wie,
dat libbensread de ierde kleure.

De dieren kamen út ’e klaai
en namen dêrút mei de seine
fan de ierde: streamend bloed
troch hert en alle ieren hinne.

De minske riisde hegerop,
mar kaam ek út ’e reade ierde,
dy’t syn bloed fluch streame liet…
wat wie der noch foar him te winnen?

Hy rikt noch nei de heechste top,
los fan de ierde, sadat bliede
al syn bruorren op ’e grûn
dy’t earder klear it libben kleure.

* Jan Kooistra (1950-2021)
Skilderij ‘De sechde dei fan de skepping’

admin

Oeges striid

Keunst

fan Frans Snijders*

Swartsturt Rudolf hie ’t foarsjoen
op it territoarium fan Oege,
dy’t it dwaan moast mei in wite sturt
en minder yn syn fearren siet,
hy woe lykwols de kop net bûge.

Rudolf foel mei faasje oan,
sadat al syn foarste fearren sloegen
hinne wer, guon fleagen troch de loft
en rekken Oege yn it each,
hy woe lykwols de kop net bûge.

Sjoch Eugenia dêr stean,
fan de striid is sy de neiste tsjûge,
mar sy bliuwt op ôfstân op ’e bak
en leit foar Oeges striid in aai,
dat hy de kop net hoecht te bûgen.

Fearren fleagen yn it rûn,
sadat Oeges wjukken minder woegen
as foarhinne, Rudolf kraaide lûd,
mar ta fiktoarje kaam it net,
want Oege soe de kop net bûge.

* Frans Snijders (1579-1657)
Skilderij ‘Fjochtsjende hoannen’  

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum