Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Drinkend sjonge

Keunst

fan Adriaen van Ostade*

Se ha gjin lêst fan stikstof,
ek net fan tefolle dong,
’t probleem fan CO-twa
lit haren laitsjend kâld,
troch ’t krûkje bliuwt men jong.

Se nimme hjoed in slokje,
jouwe troch de folle krûk,
der is genôch foar twa,
it bern is noch te jong,
hat soms in wiete broek.

Sy fûn yn ’t laad in boekje
mei wat ferskes foar de fleur,
want wille wol men ha,
fan beide wurdt men waarm,
sa krijt it libben kleur.

Genôch stof, nee net stikke
fan de drank en fan de sang,
it libben laket ta
oan wa bliuwt ivich jong,
dy’t lucht krijt, libbet lang.

* Adriaen van Ostade (1610-1685)
Skilderij ‘Sjongende boeren’


admin

Swarte wize kening

Keunst

fan Paul Peter Rubens*

Fjouwer koppen fan in Moar
sa’t er yn ’t ferline hiet,
mar fierder is er anonym,
dêr kleuret er ek donker foar.

Hy posearret fjouwer kear,
út ferskate hoeken wei
bliuwt hy himsels, mear as in skym,
mar Rubens jout him ek de ear…

… om te wêzen foarst yn byld,
wize kening foar it Bern
op knibbels, net mear anonym,
mar oft de Moar it ek sa fielt?

Syn gefoel bliuwt noch gelyk:
donker, foar de blanken oer
in Moar, net folle mear as skym,
mar foar it Bern oer fielt it ryk.

* Peter Paul Rubens (1577-1640)
Fjouwer stúdzjes fan de holle fan in Moar


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum