Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Dielhawwers

Keunst

fan Colin Colahan*

Kin it kâlde easten tichter by
it wiete westen komme?
As de kjeld lûkt troch de wurge lea,
dan reitsje herten ek ferklomme.

Ut it easten wei komt tichterby
it folk fan wa’t de herten
sletten binne troch it eigen gea,
oanfretten troch de wapenwetten.

Ut it westen wei komt tichterby
de militêre weinen
yn kolonne nei it striidtoaniel
om ’t gea mei kûgels te bereinen.

Eachopslach fan east en eachopslach
fan west, in moeting sûnder
wurden, ’t giet net mear fan siel nei siel,
in oarloch leaut net yn in wûnder.

Hjir en dêr is grut ferskil yn slach:
ferbjustere en fjurrich,
elkenien hat oan de oarloch diel,
mar is it wol de muoite wurdich?

* Colin Colahan (1897-1987)
Skilderij ‘East moetet west’

admin

Dûbel swier

Keunst

fan Cândido Portinari*

De skilder en de kofjesjouwer
tilden swier oan it bestean,
syn ferve hie as basis lead,
de sjouwer moast foar kofje gean.

Der wie ien dy’t allinnich wiisde,
wylst syn lûd klonk withoefier,
se hawwe him de rêch takeard,
oars waard foar him de earm te swier.

De sjouwers krigen tsjokke earmen,
mar gjin kofje en gjin skoft,
sy wiene yn syn eagen neat
oars as besit: de kofjekloft.

Der wie ien dy’t de swierte fêstlei,
’t weage foar him ek deryn,
syn ferve hie as basis lead,
hy dronk foar ’t lêst syn flesse wyn.

* Cândido Portinari (1903-1962)
Skilderij ‘Kofje’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum