Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Apostel Paulus

Keunst
PDF Print E-mail
Image

Do strider fan de Hear,
dêr stiesto rûch en grut;
fertel ús fan dyn lear
en wat der fan dy wurdt.

Ik draach it boek troch gea en stêd
mei Kristus as it libben Wurd,
myn mûle ken gjin slot of blêd,
dêrom de oare hân mei ’t swurd.

Yn Rome kom ik finzen oan,
dochs hâldt de mûle him net stil;
se wolle ha, ’t sil heve moarn:
ûnthalze neffens keizers wil.

Apostel Gerbrandy

Image

Do strider foar it lân,
dêr stiesto lyts en keal.
Wat hast dêr yn de hân?
Jou fan dyn krêft in steal.

Ik striid foar keningin en lân
yn Ingelân mei knots en hoed
en kom werom yn ’t heitelân
mei fêste hals en sûnder bloed.

It byldsje fan de apostel Paulus
is tusken 1455 en 1465 makke
troch in ûnbekende byldhouwer.
It is fan kalkstien en hat in hichte
fan 67 sintimeter.

It byld fan Gerbrandy, premier fan
it Nederlânske regear
yn de Twadde Wrâldoarloch,
stiet op it Skiepmerkplein yn Snits.
It waard yn 1976
troch keninginne Juliana ûntbleate.

admin

It flot fan Medusa

Keunst
PDF Print E-mail
fan Théodore Géricault*

Hoe’t it yn it wetter rekke,
’t flinterke fan neat,
wa soe dêr de kop oer brekke
as it gie ferkeard?
It koe krekt it blêd berikke
– ’t flot lei yn de feart;
’t wie doe sûnder te ferblikken,
net te sjen, ferheard.

Image

Ferheard dat it fregat ‘Medusa’ sonk
by Senegal wie elke passazjier,
gjinien dy’t daliks yn de see ferdronk,
mar ’t waard in rampferhaal oant stjerrend wier.

Matroazen sakken yn de rêdingboat
en hûndertfyftich minsken op in flot;
as sleeptou brûkten se de fokkeskoat,
har bea wie: ‘Sleep ús feilich binnen, God!’

Mar de matroazen sleepten har net troch
de need, se spilen langer net foar God
en sniene stilwei stikken wat har noch
ferbûn mei ’t flot, dat wankel waard syn lot.

Image

Sa weagen fjirtjin dagen troch de hel
fan honger, toarst en moard, fan minskefleis
it flottefolk mei bitend sâlt op ’t fel
oant fyftjin fan har libben noch dy deis.

Doe seach de neger Charles in fiere boat,
hy klom en swaaide mei syn read boesgroen:
‘Ferdomme, sjoch en kom, ik doch in moard!’
De kapitein fan ‘Argus’ hat him sjoen.

Mar mei in reade fodde oer de lea
en stive earm dy’t him noch driuwend hâldt,
besjocht de heit ferheard de soan syn dea,
’t ferblikte fel, earst hjit, wurdt stadich kâld.

Image

* It ferhaal fan it flot fan Medusa is histoarysk:
yn 1816 fergie it Frânske fregat ‘Medusa’.
Théodore Géricault (1791-1824)
hat in djipgeande stúdzje makke foar syn masterwurk.
Hy boude op it strân in flot nei en liet it op see driuwe.
Fierder skildere er portretten fan de oerlibjenden.
It skilderij paste mei syn sterke klam op it lijen
goed yn de tiid fan de Romantyk.

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum