Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

It koe net oars

Keunst

fan Ary Scheffer*

It koe net oars,
sy wie de âldste
en hie de noed
oer beide jongsten,
mar die sy ’t goed?

Sy hearde noch:
‘Do bist de âldste
en witst grif wol
hoe’t jim der komme,
do hâldst it fol.’

Sy wist net goed:
mei har derhinne
of better net
op ’t hôf te kommen,
de stap is set.

Sy hat ferteld
oer beide âlden,
it goede thús,
it gean en kommen
en oer it krús.

It koe net oars,
der rôlen triennen
as waarme groet
fan beide jongsten…
sy die it goed.

* Ary Scheffer (1785-1858)
Skilderij ‘De wezen’admin

Wol of gjin kontrast

Keunst

fan Sarkis Katchadourian*

Swart-wyt jout in grut kontrast
oan, grutter is der suver net,
dochs wol, want tusken dea en libben
leit de grins foar alle minsken,
oft it wol of net past.

Lange kleden passe wol,
lit dy mar hingje by de lea
lâns, jou gjin kâns oan manljuseagen
om foar ’t fleis genot te winskjen,
Allah easket wol of gjin tol.

Beppe rint yn stimmich swart
troch ’t lêste libben nei de dea,
al ôfkeard fan de mem en dochter,
dy’t elkoar net fier ûntrinne
as it liif it wol of net hat.

* Sarkis Katchadourian (1886-1947)
Skilderij ‘Trije generaaasjes’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum