Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Boer wurdt profeet

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Jan Massys*

Elia gie net sûnder mear
it paad werom nei Israel,
syn taak wie rjochte op in kear,
sa rûn er by de Hoareb del.

De âlde garde krige dien,
Elia ek as Gods profeet,
sa kleure letter ’t gea wer grien,
de kening hold syn ein noch beet.

Eliza wie in boeresoan,
dy’t ploege mei in tolvespan,
wist fan gjin kear fan hjoed op moarn,
noch minder dat hy waard de man.

De man yn it profetekleed,
Elia goaide dat him ta,
dit teken waard foar him in weet,
dat oksen koed er net mear ha.

Image

De oksen makke er ta fleis,
de ploech sloech hy ta blokken hout,
doe gie er as profeet op reis
mei ’t teken, libbenslang fertroud.

* Jan Massys (1509-1573)
Skilderij ‘De ropping fan Eliza’

admin

Lichte koelte

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Emma Munneke*

Elia koe wer rinne
nei de berch, dy’t Hoareb hiet,
dêr’t hy nachts yn in hoale siet
mei stilte om him hinne.

Dêr hearde hy de Iene:
wat er op ‘e Hoareb moast;
doe hat er al syn soargen lost,
it kwea dat minsken diene.

Elia moast doe komme
út ‘e hoale foar it ljocht;
in teken dêr’t er lang nei socht,
hat him folslein ferstomme.

Image

Gjin minske hie fan stoarm ferlet,
dat yn de twirren wie God net.

De ierde skodde dat it die,
it beevjen lei net yn Gods rie.

De Hoareb waard yn flammen set,
mar yn it fjoer wie God ek net.

In lichte koelte striek foarby,
Gods wurden klonken op ‘e nij:

‘Elia, do moatst rinne
foar feroaring yn de wrâld,
sadat der komt in nij bewâld,
dan sil it rjocht wer winne.’

Skilderij ‘Elia by de Hoareb’   

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum