Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Pearl Harbor

Skiednisbylden

fan ûnbekend*

In haven as in pearel,
deis blinkend yn  it fjoer
dat strielet út ’e kosmos wei;
de float lei feilich yn de earms
fan mem… wa stie noch oan it roer?

Wa’t delkaam wie in keardel
nei’t hy syn bommen brocht
hie op it plak dat earder blonk
troch ’t fiere fjoer, ynienen wie ‘t
tichtby… ûnwêzentlik it ljocht.

Hy wie net mear fan wearde,
de pearel yn it fjoer
dat lôge troch de oarlochsfloat;
de memme-earm wie fierste koart,
sy gûlde… mei har soan wie ’t oer.

* Foto ‘Oanfal fan Japan op Pearl Harbor’


admin

Utspraak oer smoarge goaden

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Ezechiël

Guon âldsten kamen by my,
mar foar’t sy sprekke koene,
hearde ik it wurd fan God:
‘Sy tsjinje smoarge goaden,
stroffelje oer ûngerjochtichheid,
do bist foar My de boade,
dus sprek as minskesoan har ta
mei ’t antwurd dat by harren past
as tsjinners fan de smoarge goaden,
stroffeljend oer ûngerjochtichheid,
hoe is it mooglik dat sy doarden
dy te freegjen om in wurd fan My!
Dus sis as minskesoan tsjin har,
sy wurde foar it folk ta spot,
dat him bekeard hat fan de wei
dy’t streekrjocht fierde nei de goaden,
wylst it stroffele oer ûngerjochtichheid;
de âldsten lykwols wurde weisnoeid
út Israel, tenei in skjinne oarde
foar myn folk, Ik bin har God!’

* Yllustraasje ‘Ezechiël’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum