Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Oare eagen

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Luca Giordano*

Hy hie ’t der wol nei makke
dat broer Ezaus grime fjurre himelheech,
as jongste skeiner fan de seine
dy’t net nei ’t heil fan oaren seach,
mar libbe om te pakken.

Hy pakte wat er drage
koe en flechte mei de seine yn de siel
by ’t eigen folk wei nei it easten,
hie oan de oaren part noch diel,
mar libbe wol mei fragen.

Jûns lei syn wurge holle
op in stien, hurd as it flechtsjen sels, ’t bestean
fan Ezaus grime dy’t him folge,
syn broer feroare yn in earn,
it sjen waard him tefolle.

Hy seach mei oare eagen
nei de ingels op ‘e ljedder, nei him ta
en wer omheech, dêr siet de Iene:
‘Do flechter silst de seine ha,
al koest net sûnder leagen.’

Image

* Luca Giordano (1634-1705)
Skilderij ‘Jakobs dream’

admin

Ezaus hûd

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Govert Flinck*

Izaäk, de âlde heit
fan twa folwoeksen soannen,
murk de ein is hast in feit,
faak trillen him de hannen.

Ezau as de âldste soan
liet him as jager jilde,
brocht by heit syn wyldbút oan
nei ’t swalkjen troch de fjilden.

Mem Rebekka hie it troch
en liet it Jakob witte:
‘Heit syn seine, no kin ’t noch,
ik sil dy ’t fel oanmjitte.’

Image

Jakob kriich sa Ezaus hûd,
kaam ûnder heit syn hannen,
mem Rebekka hie har moed:
de jongste fan har soannen!

* Govert Flinck (1615-1660)
Skilderij ‘Izaäk jout Jakob de seine’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum