Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Sprekkende wierheid

Skiednisbylden

fan ûnbekend*

De loop is rjochte op ’e fijân
sûnder dat er him sjen lit
mei syn gesicht nei it geweld:
gefoelens telle net yn fjoer
en reek… wa’t wint, giet troch foar held.

Troch giet it fan de iene nei de
oare, fan Koréa út
nei Gaza, oeral op ’e wrâld
brânt hillich of ûnhillich fjoer,
in bernelyk lit lieders kâld.

Kâld lykwols bliuwe net soldaten
dy’t ferlieze maat nei maat,
fan wa’t de nammen op papier
skreaun wurde, sels ûnhillich fjoer
ferskroeit net ien, sy stean foar wier.

Wa’t net mear stean kin, sprekt de wierheid
swijend út, de oare sit
mei hannen om him hinne slein,
dy’t treastend sprekke nei it fjoer,
foar mannich maat wie dat de ein.

* Foto’s út ’e oarloch yn Koréa 
admin

Swijend sprekwurd

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Ezechiël

De Heare hie in skerpe fraach:
‘Hoe komme jimme yn godsnamme
oan it sprekwurd alle dagen wer:
de heiten hawwe soere druven iten,
stroef binne no de tosken fan de bern?

In man dy’t rjocht troch ’t libben giet,
hy hat by God in goede namme,
sprekt him streekrjocht út en bliuwt bestean.

Mar hat de man in soan dy’t graach
it kweade docht, hy wurdt beskamme,
syn bestean wurdt wei, wat sprekt fansels.

No krijt dy man ek wer in soan,
hy skammet him foar heit syn namme,
docht gjin kwea, ’t sil him as pake gean.

In man dy’t kromme paden gie,
mar him foar al syn dieden skammet,
syn bestean feroaret, wurdt net wei.

Mar leit in man fan rjocht it oan
mei ’t kweade, hy ferliest syn namme,
dy’t God oanspriek, mar no ivich swijt.

* Foto ‘Druven’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum