Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Ein fan Edom

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Ezechiël

Sprek tsjin Edom, minskesoan,
dat mei deselde gleone grime
dêr’t jim te wurk gien binne
tsjin myn folk, Ik dy ek treffe sil,
do hast it foar dysels bedoarn.

Tsjin myn folk brûkst lastertaal,
syn lân soe wurde ta in oarde
dêr’t nimmen langer wenne,
dêrom doch Ik dy dit lot ek oan,
dit wurdt de ein fan dyn ferhaal.

Rûnom lizze liken op
dyn bergen, bloed streamt nei de lichten,
want sa silsto My kenne
as de God fan myn folk Israel,
der komt in ein oan dyn gerop.

* Foto ‘Berch yn Edom’


admin

Nationale parade

Jereims

van John Alexander*

Kom mee en voeg je in ’t gelid,
massaal viert men de heldendaden
die de natie heeft verricht,
laat wapperen het vaandel
voor vaderland en moedertaal,
marcheer in de parade.

Kom op en toon nu het gezicht
van bisschop, satan, clown en dame,
die vertellen hoe het zit
met schedels, eerst nog hoofden,
het is een vaderlands verhaal:
marcheren doe je samen.

Maar samen is niet iedereen,
want uitgezonderd zijn de zielen
die zich melden voor asiel,
laat hen maar verder lopen,
ervaren wat verschijnt massaal
met satan op hun hielen.

* John Alexander (1945)
Schilderij ‘De parade’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum