Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Wolnee, it is net oars

Keunst

fan Caspar Netscher*

Jawis, hoe soe it oars,
de kaam moat troch de krollen,
lit it boartersguod mar lizze,
de kat rêdt him dêrmei…
it bern jout wol om sizzen.

Wolnee, sy tinkt net oars
as om har eigen berntsjes,
beide mei de langste krollen,
sy rêdt har dêr wol mei…
wêrom soe sy oars wolle?

Jawis, sy hat oars wol
heard fan de bern op strjitte,
fierderop ferwûne lizze
of slim genôch foar dea…
wat moat sy dêrfan sizze?

Wolnee, it is net oars,
men kin net alles witte,
soe it leafst foar bern oars wolle,
want deadzje wol men net…
wa krijt soks yn de holle?

* Caspar Netscher (1639-1684)
Skilderij ‘Memmesoarch’

admin

Dûbele godsspraak

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Ezechiël

De godsspraak fan de Hear wie dûbel:
syn grime kaam op ’t earste plak,
doe liet de geunst him hearre
mei de komst nei Israel,
Gods folk wie wer yn tel.

De Hear wie earst de strange hoeder
mei yn de hân de hoedersstêf
dêr’t hy de skiep mei telde;
minne skiep liet hy net ta,
de goede woe er ha.

Dêrnei waard God de goede hoeder
dy’t wiisde nei de hege berch
fan Israel om dêr te
bringen offers fan de dei,
dat wie de goede wei.

* Yllustraasje ‘Hoeder mei stêf’Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum