Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Triomf fan de wil

Skiednisbylden

fan ûnbekend*
fan ûnbekend**

Sy triomfearre troch har wil
de nazi’s sterk yn byld te bringen,
Hitlers skaad striek oer de baan
as wied er út ’e himel kommen…
nea stie sy by ’t misbrûk stil.

Fan dûnseres nei regisseur,
de film soe har de gloarje bringe
mei ‘Triumph des Willens’ as
it biedwurd om deryn te kommen…
wa’t krityk hie, wie in seur.

Mei Hitler gie sy foar de ear
fan ’t nazidom om troch te kringen
yn de ieren fan it folk;
de azem waard de Joad ûntnommen,
dy’t sa rekke yn it near.

‘Hier stehen wir, wir sind bereit
um Deutschland durch die Zeit zu tragen’,
balte ’t hiele stadion;
it oare lûd is doe ferstomme
troch har byld fan wat waard feit.

* Foto ‘Leni Riefenstahl en Hitler’
** Byld út ’e film ‘Trumph des Willens’

admin

Keninklike delgong

Bibelbylden

fan ûnbekend*
fan ûnbekend**
fan ûnbekend***

Jeremia

Trije foarsten moast ik as profeet
it grutte ûnheil bringe:
Joächaz en Jojakim
en dêrnei ek noch Jojakin,
it wiisde min.

Joächaz, do moatst net skrieme om
in deade, sit net oer him
yn, want mei dysels is ’t slim,
werom komsto yn Juda nea,
do giest oars dea.

Jojakim, do sikest eigen rom
en litst lúks foar dy bouwe,
dochst gjin rjocht, mar seist: ‘Ik nim
wat ik yn Juda krije kin!’
Dyn dea wiist min.

Jojakin, do joechst neat om myn wurd
en woest yn sederbeammen
troanje, lûd klonk dêr dyn stim,
mar swije silst yn Babels gea,
want dêr giest dea.

* Ofbylding ‘Joächaz’
** Ofbylding ‘Jojakim’
*** Ofbylding ‘Jojakin’Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum