Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Yn de smeltkûp

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Ezechiël

God rôp my op as minskesoan,
hoe faak oft ik syn stim al heard
hie, wist ik net, de tel wie ’k kwyt,
in wrede rop kaam op my oan.

Foar God wie Israel it guod
dat oerbleau nei’t in lôgjend fjoer
ferbrând hie izer, brûns en lead,
it folk moast foar syn antlit fuort.

God dreau de minsken byinoar
yn ’t sintrum fan Jeruzalem,
de smeltkûp fan al dat metaal,
Gods grime joech it folk gjin kar.

De oven mei in lôgjend fjoer,
dêr waard it hiele folk yn raand,
lead om âld izer wie it net,
want God wie op de minsken poer.

* Foto ‘Smeltkûp’admin

Rjochtdei

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Ezechiël

Do minskesoan, hâld rjochtdei
oer Jeruzalem, de stêd dy’t bloed
troch alle strjitten streame lit,
dy dei sil sprekke oer de dagen
dy’t de stêd net mear belibje sil,
lit witte hoe’t it sit.

De âlders wurde net yn
eare holden, wees en widdo ha
in min bestean, de sabbat kin
gjin sprekken lije, op ’e bergen
wurde offers oan de goaden brocht,
lit witte it ferrin.

Oan regels wurdt net holden
as it om de drift fan ’t lichem giet,
de seks nêst dy fan man en frou,
jim liene jild tsjin woekerrinte
út, fermoarde wurdt der ek foar jild,
jim nimme ’t net sa nau.

De smoarge winst dy’t makke
wurdt, fertsjinnet klappen mei de fûst,
ûntnommen wurdt jim alle moed,
de folken sille jim bespotte
as de ballingskip úteinset is
as straf foar al it bloed.

* Yllustraasje ‘Rjochtspraak’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum