Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Fjouwer profesijen

Bibelbylden

fan Gustave Doré*
Ezechiël

Der kamen wurden fan de Heare
dy’t op oare folken sloegen:
Ammoniten, Moäbiten,
Edomiten, Filistinen,
wurden dy’t fier droegen.

De folken hiene klapt
en mei de fuotten stampt
doe’t Israel ferachte waard
en Juda fierd yn ballingskip,
grut wie harren haat.

De wraak sil komme fan de Heare,
dy’t Him keart tsjin haters dieden:
Ammoniten, Moäbiten,
Edomiten, Filistinen,
sile foar har wille bliede.

* Gustave Doré (1833-1883)
Yllustraasje ‘Ezechiël’

 


admin

Stille rou

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Ezechiël

De Heare hat my witte litten
dat myn frou yn ien slach stjerre sil,
it wie earst net te leauwen,
mar ’k wit it no, ’t is nei Gods wil.

Ik mei gjin triennen rinne litte,
kleie sil ik ek net om myn frou,
hoewol’t ik it útskreauwe
wol: ‘As har man bin ik yn rou!’

De minsken wolle fan my witte
wêrom oft ik hjoed yn stilte klei,
se kinne it net leauwe
dat God my soks perfoarst ûntsei.

God sil it hillichdom ûntwije,
dat foar ’t folk is as in leave frou,
it mei fan rou net roppe,
al suchtsjend komt dit folk yn ’t nau.

Ik sil foar elk in teken wêze,
earst yn stilte, dan net langer stom
om alles út te lizzen,
mar dochs… myn frou krij ’k net werom.

* Yllustraasje ‘Ezechiël’


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum