Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Oerein

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

Mei ik de Heare freegje
om sjen te litten dat syn krêft
weromkomt by syn folk
om dat dan te ferheegjen?

Oerein komt dan de Heare
as yn de dagen fan alear,
syn earm lit sjen de krêft
om meunsters macht te kearen.

Jo koene stikken houwe
de meunsters fan de wylde see
en stieken dea de draak
dy’t drige mei syn klauwen.

Hoe’t Jo de see drûch leine,
dat wie in teken fan jo macht
en likegoed de wei
dêrtroch, foar’t folk in seine.

Der komt in ein oan ’t lijen,
wa’t frijkocht wurdt, kin dan werom,
it folk beklimt de Sion
fol freugde nei lang swijen.

Yllustraasje ‘Seemeunster’

 

admin

Gerjochtichheid

Bibelbylden

fan Jan Brueghel de Jonge*

Slaan de eagen nei de himel op,
sjoch ûnder hoe’t de ierde is,
de himel wurdt ea wei yn reek,
de ierde sil as klean ferslite,
myn gerjochtichheid is lykwols wis.

Wa’t op ierde wenje, sprekke op,
sy húnje wa’t rjochtfeardich is,
it binne minsken, wês net bang,
sy sille stjerre as langpoaten,
myn gerjochtichheid is ivich wis.

Ut ’e rotsen binne jimme houd,
as stiennen út ’e graverij
ha Ik jim groeven, harkje dus
nei My, jim sille treaste wurde,
myn gerjochtichheid giet net foarby.

Sjoch nei Abraham, jim âlde heit,
nei Sara dy’t jim brocht te wrâld;
doe’t Ik him rôp om fuort te gean
út Oer wei, wie hy noch allinne,
myn gerjochtichheid is mannichfâld.

Alles leit yn Sion noch yn pún,
it ûnlân is in wyldernis,
mar rekket wer yn folle bloei,
wurdt troch myn hân as hôf fan Eden,
dêr’t gerjochtichheid de grûn fan is.

* Jan Brueghel de Jonge (1601-1678)
Skilderij ‘It hôf fan Eden’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum