Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Foar de folken

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jeremia

Wol harkje, folken fan de wrâld,
no komt it boadskip fan de Hear,
dy’t Israel fersille hat
as ballingen nei Babel,
mar Hy hellet har wer byinoar,
wol harkje nei wat bart.

Sy komme mei in bliid gerop
de Sionshichte op, de Hear
biedt Israel it goede oan:
nôt, jonge wyn en oalje,
mei it folk fan God is ’t as in tún,
de fruchten binne skoan.

De Hear feroaret rou yn fleur,
jongfammen dûnsje der op los,
wat jong en âld besoarget nocht,
de treast ferdriuwt it lijen,
dus harkje, folken fan de wrâld,
nei wat de Heare docht.

* Foto ‘Tún’


admin

Werom

Bibelbylden

fan ûnbekend*

Ik sis it folk de leafde oan
fan God dy’t Israel lang lyn
troch de woestyn werombrocht
nei it lân fan heit en soan.

Hy bringt it folk no út it lân
yn ’t noarden nei de eigen grûn,
sawol de blinen as de
lammen yn in hecht ferbân.

De frou dy’t swier is fan in bern,
giet mei de mannichte werom,
wa’t gûlt, sil treaste wurde,
God sil yn de need foarsjen.

It folk leit nije wyngerds oan,
wa’t plante hat, krijt ripe frucht;
de wachters op ’e bergen
roppe: ‘Kom nei Sions troan!’

De fleur komt yn it lân werom,
de trommen bûnzje foar de dûns
dy’t útfierd wurdt troch fammen,
nûgjend roppe sy lûd: ‘Kom!’

Foto ‘Tromme’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum