Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Straf foar de hoer

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Ezechiël

Wolno, do hoer Jeruzalem,
omdatst it oanlein hast mei goaden,
dêrom helje Ik dyn frijers
byinoar, sy komme oeral wei,
sels út ’e fierste oarde.

Tink net, do hoer Jeruzalem,
sy binne my genedich wurden,
want myn soannen ha ik harren
jûn, dus kom ik der wol goed foarwei…
sy skerpje al de swurden.

Untnommen wurde dy de klean,
sy litte dy yn ’t neaken lizze,
houwe dy dêrnei yn stikken,
hâlde rjochtdei oer dyn kromme wei…
neat hast dan noch te sizzen.

Sa komt dyn huorkerij in ein
oan, lykas oan myn gleone grime,
dy’t troch skerpe swurden kuolle
wurdt, dit is foar My de rjochte wei
dy’t fiert nei kleare kimen.

Yllustraasje ‘Ofgoaden’ 


admin

Jeruzalem wie oeral hoer

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Ezechiël

Jeruzalem as hoer hat brûkt
de bûntbenaaide klean foar
’t klaaien fan in manljusbyld
dat makke wie fan goud en sulver,
wijreek hat dy ôfgod rûkt.

Jeruzalem as hoer hat jûn
fyn moal en huning oan it
manljusbyld en oalje dêr
noch by om hearlik op te snuven,
sy wie oan dy ôfgod bûn.

Jeruzalem as hoer joech oan
it manljusbyld ek noch har
bern om troch it fjoer te gean…
wa soe net fan sa’n offer grize?
Dêrmei waard sa’n god bedoarn.

Jeruzalem wie oeral hoer,
foar alle buorlju-folken
om by har heech op te sjen,
sadat sy streekrjocht by har komme,
jild rikt sy dan ek noch oer.

* Yllustraasje ‘Hoer Jeruzalem’


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum