Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Mei stipe fan de geast

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Ezechiël

Ik hearde wurden fan de Hear
oer Tyrus, oer Egypte,
Israel en oer mysels…
Nebûkadnessar kriich de ear.

Syn leger hie swier striden om
stêd Tyrus yn te nimmen,
dêrnei wie it skjin oan ein,
de Heare joech syn kening rom.

Syn leger teach nei ’t suden ta,
ferovere Egypte,
holp de Hear sa by syn wurk…
koe Israel ek foardiel ha?

Syn folk kriich stipe fan de geast,
ik koe wer frij-út prate
as profeet mei wurden fan
de Hear, dy krêft holp doe it meast.

* Yllustraasje ‘Ezechiël heart nei de Hear’
 

admin

Farao as krokodil

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Ezechiël

De Hear seit oan de farao:
Do leist as grutte krokodil
yn de earmen fan de Nyl,
dêrsto de baas oer spilest,
fisken klibje oan dyn skobben,
heakken krijsto yn de bek,
do wurdst de Nyl út hyst
en de woestyn yn slingere,
op it drûge sân leist dwyl
dyn libben te ferliezen,
wurdst net oppakt, fuortbrocht,
troch gjinien wurdsto bedobbe,
bist in deade krokodil,
foar bist en fûgel wurdst ta foer,
wêr is dan noch de hearskers wil?

De Hear seit oan Egypte:
Fjirtich jier leisto derhinne
as in grutte wyldernis,
dêr’t sels gjin dieren binne.

De Hear seit noch as lêste:
Nei de fjirtich lege jierren
komt Egyptes folk werom,
it is troch ’t lot beswierre.

* Foto ‘Krokodil’
Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum