Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Doe en no ferbûn

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jeremia

Ik kriich de opdracht fan de Hear
om Israels ferline te ferbinen
mei de situaasje fan de dei
fan hjoed, it koe gjin sprekken lije:
beide giene yn tsjin it ferbûn,
it hie mei har ferhurde hert te krijen.

De Hear skreau dat ferbûn al foar
doe’t Hy it folk befrijde út Egypte,
op it hert syn wize wurden lei;
dêrnei soe Hy har fierder fiere
nei it lân dat harren tasein wie,
it lân fan oerfloed troch de Hear, de wiere.

Ik kriich de opdracht fan de Hear
it hiele folk it oardiel oan te sizzen,
om’t it rûn by Gods geboaden wei;
it kin de ramp net mear ûntrinne
dy’t oer al syn stêden hinne komt,
omdat der likefolle goaden binne.

En do, profeet, bid net mear foar
dit folk en kom net by My oan mei noch in
smeekbea, ek foar dy is der gjin kar.

* Ikoan ‘Jeremia’

admin

Brutsen man

Bibelbylden

fan James Tissot*
Jeremia

As profeet sprek ik it wurd
dat de Hear my trochjout:
‘Pak jim spullen byinoar,
jim libben wurdt meikoarten hurd.’

Harkje nei wat seit de Hear:
‘Diskear sil Ik smite
hiel it folk de grinzen oer,
sadat it hat gjin takomst mear.’

As profeet hear ik de klacht:
‘’k Fiel my as in brutsen
man, it wurdt myn ûngelok
wat op my wachtet yn de nacht.’

Harkje nei de brutsen man:
‘Myn bestean giet net mear
troch, myn tinte is fernield,
wer kleden spanne komt neat fan.’

As profeet hear ik lawaai;
út it Noarderlân wei
komt de fijân oan mei macht,
’t folk én syn hoeders moatte mei.

* James Tissot (1836-1902)
Skilderij ‘De ballingskip fan de Joaden’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum