Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Gjin einstriid

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Sassetta*

Image

Eliza lei op bêd, syn striid wie dien,
it wachtsjen wie noch op ‘e dea,
mar hied er Joäsj net ferwachte,
foarst fan Israel?
Dy skriemde omdat hy de godsman achte.

De striid fan Joäsj wie noch lang net dien,
Eliza seach dat mei it each
fan de profeet en joech fertrouwen
oan hiel Israel:
mei striid soe Joäsj oan de takomst bouwe.

Mei pylk-en-bôge stie er foar it rút
en skeat as teken fan de striid
tsjin Aram om dêrfan te winnen,
mar hy wie net fel
genôch yn ’t slaan en liet de einslach rinne.

Eliza blies de lêste siken út,
de ein fan folop libbenstiid
as godsman, troch de Iene achte.

* Sassetta (sirka 1400-1450)
Skilderij ‘De profeet Eliza’ 

admin

Azarja’s wite ein

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Rembrandt*

Azarja wie in kening mei in hert
dat kloppe foar de Iene,
mar hy hold de goaden heech
op hichten dy’t noch altyd stiene.

Azarja wie in kening fan de striid
mei wit hoe grut syn leger,
gjin gefjocht wie him te dreech,
syn rom klom rûnom hieltyd heger.

Azarja wie in foarst fan boerestân
mei fee en mannich ikker,
hie foar de lânbou hert en each,
syn pongen waarden hieltyd dikker.

Azarja waard in foarst fan ‘hjir bin ik’
foar ’t offer yn de timpel,
kening-pryster, dat hy seach
himsels as fan it hillich stimpel.

Azarja waard in man mei ’t wite fel,
yn ’t earstoan op ‘e holle,
stadichoan fan heech nei leech,
hy hie de hichten oars ha wollen.

Image

* Rembrandt (1606-1669)
Skilderij ‘Azarja mei melaatskens slein’

 

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum