Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Fjoer op de Karmel

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Johann Heinrich Schönfeld*

Do Karmel hast it wûnder sjoen,
bist flitsend op ‘e hichte rekke
fan de Iene dy’t it flamje liet,
de dei loek doe al nei de jûn,
ticht wiene alle Baälbekken.

Twa alters waarden op dy boud,
foar Baäl earst en foar de Iene
letter, dûbelop sa’t soks doe gie,
twa bollen waarden stikken houd,
dy’t foar de offerflammen wiene.

Do Karmel hast de prysters heard,
dy’t âlen om it fjoer fan boppen
fan har god, dy’t him net hearre liet
yn tongerklap, op fjurrich mêd
gjin nocht hie oan har hjitte koppen.

Image
detail

Elia hast allinnich sjoen,
hy wurke earst mei streamen wetter
foar’t er frege oan de Iene fjoer,
de dei loek doe al nei de jûn,
de flammen lôgen efkes letter.

Do Karmel giest de hichte yn,
mar stiest ek stevich op ‘e ierde,
seachst hoe’t dûbelop wer ienheid waard,
de geast kaam op dy as de wyn,
dy’t fan de seekant rein oanfierde.

* Johann Heinrich Schönfeld (1609-1684)
Skilderij ‘Elia op de Karmel’

admin

Obadja

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Hendrick Goltzius*

Obadja, hofmaarskalk fan Achab,
tsjinne ek de Iene, sels noch mear,
hy rêde ’t libben fan profeten
fan Izébels wurd en spear,
fan honger ek mei ’t deistich brea,
hy wie in man fan rjocht en frede.

Obadja moast fan kening Achab
wetterwellen sykje, dêr’t noch gers
te finen wie foar alle dieren
by ’t paleis, oars soe it mes
de slacht ynsette, mar sa’n dea
koe ’t keninklike hôf net siere.

Obadja, tusken foarst en godsman,
seach ynienen op syn paad profeet
Elia: ‘Sprek do fan myn kommen!’
Mar Obadja siet yn need,
want kaam de moeting net, de dea
soe dan foargoed syn lûd ferstomje.

Obadja, bringer fan de wurden
dy’t Elia foar de kening hie,
wie by de moeting mei ferwiten,
hearde hoe’t it fierder gie:
in oprop troch it hiele gea,
de Karmel brocht in oare rite.

Image

* Hendrick Goltzius (1558-1617)
Ets ‘Moeting fan Elia mei Achab’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum