Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Uria

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Jacob Backer*

Uria wie syn namme,
offisier yn fûl gefjocht
mei Ammon, fier fan hûs,
hy hie net oan syn thúskomst tocht
en fielde him dêrtroch beskamme.

De kening liet him witte,
hy fertsjinne lizzend rêst:
nei ’t striden nei de frou;
Uria hold oan ’t slachfjild fêst,
woe sels net nêst Batsjêba sitte.

Image

Uria moast wer komme
by de kening foar in brief
oan Joab, generaal
op ’t slachfjild, dus gjin noed om ’t liif,
syn eachweid waard opnij ferromme.

De generaal liet witte
dat Uria moast foaroan
him yn de striid bejaan;
it kaam fûl oan, doe is er stoarn,
hat nea fan kenings moardplan witten.

* Jacob Backer (1608/09-1651)
Skilderij ‘Uria kriget fan David de brief foar Joab’

admin

Batsjêba

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Rembrandt*
fan Francesco Salviati**

De namme wie Batsjêba,
troud mei offisier Uria,
tsjin Ammon yn de striid,
sy wist net fan ’t ferrin,
it wie in frjemde tiid.

Image

Sy woe har net bekleie,
hie it goed mei jûns lang baaie,
oars wie der gjin fertier,
’t fersette sa har sin,
de tiden wiene swier.

Batsjêba koe ’t net snappe,
mar ’t wie wier: it bad út stappe
en rap nei it paleis,
gjin noed, want sy wie skjin,
net tiden ûnderweis.

Image

De kening woe har sprekke,
lei de hân har yn de nekke,
it gie wol wat te fier,
mar ’t wie nei kenings sin
en sy waard letter swier.

* Rembrandt (1606-1669)
Skilderij ‘Batsjêba yn bad’

** Francesco Salviati (1443-1478)
Skilderij ‘Batsjêba giet nei David’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum