Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Op- en oanroppe

Bibelbylden

fan ûnbekend*

De Hear ropt Babelsk kening op:
‘Ferdylgje stammen yn it easten,
nim har tinten en it húsrie ôf
en ek it lytsfee, de kamielen.’
‘Rûnom is gefaar!’ sa klinkt de rop.

De Heare ropt jimsels ek oan:
‘Nebûkadnessar hat al makke
’t plan om mei it leger op te tsjen,
dus meitsje dat jim rap fuortkomme.’
‘Rûnom is gefaar!’ klinkt skril fan toan.

De Hear ropt Babelsk kening op:
‘Fal oan de soargeleaze stammen
dy’t har feilich fiele, sûnder mis,
sy skoattelje net ôf har poarten,
stekke heger noch it grutske krop.’

De Heare ropt de stammen oan:
‘Al jim kamielen wurde rôfguod,
jimme keppels geane mei as bút,
de jakhals sil jim plak ynnimme,
’t hiele gea is nei de rop útstoarn.’

* Foto ‘Tinte en kamiel’
 


admin

Ekologyske bargen

Wrâldbylden

fan ûnbekend*

It is gjin keppel op ’e flecht
yn Afrika foar liuwen,
bisten dy’t foar lykwicht soargje,
ekologysk dwaande, sa’t men seit…
de fraach is wat is ’t echt.

De ikebeammen steane fêst
yn Badajoz yn Spanje,
ek sy soargje foar it lykwicht
mei de ikels foar de wylde baarch,
sa dogge dy har bêst.

In keppel beammen bliuwt yn stân
foar bisten om te fretten
ekologysk fan de fruchten:
bio freget om diversiteit,
natoer yn hecht ferbân.

* Foto ‘Ikebeammen yn Badajoz’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum