Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Net offerje mar folgje

Bibelbylden

fan Pieter Lastman*

Ik hear de Hear noch sizzen
dat gjin inkeld offer foarskreaun is,
mar dat it folk om sizzen jout,
altyd de wei giet dy’t Hy wiist,
want it moat oan dwaan en litten lizze.

Mar ’t folk liet net it rinnen
achter goaden oan, rûn net de wei
dy’t wiisd wie en soe ek net nei
my harkje as profeet dy’t sels
wiisd wie hoe it folk werom te winnen.

 Ik moast myn hier ôfknippe,
daliks koe dit wijingsteken fuort,
doe sette ik in kleisang yn:
‘Dit folk is foar de Hear in griis,
’t is ferstjitten lykas goare drippen.

Ik hear de Hear noch sizzen
dat gjin berne-offer easke wurdt,
lykas it folk oan goaden jout;
yn Sion is it grau en griis,
wylst de strjitten der stil hinne lizze.

* Pieter Lastman (1583-1633)
Skilderij ‘Heidensk offerje’


admin

Spegeljende mar

Wrâldbylden

fan ûnbekend*

De mar as spegel fan de bergen,
fredich yn frij Switserlân,
hjit wolkom folk fan fier en hein,
is earder troch de oarloch terge.

De mar as fijân fan de naasje:
’t grutte Habsburch tsjin it lân
dat frede mei syn bergen hie,
’t stried moedich yn konfederaasje.

De mar seach ’t lytse leger winnen,
spegele de nije steat
mei bergen oeral yn it rûn,
ferdigening om Switsers hinne.

De mar as spegel fan it libben,
spegel ek fan de toerist
dy’t him ferdjippet yn it lot
fan ’t lân dat nei de frijheid stribbe.

* Foto ‘Mar fan Ägeri’


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum