Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Swart-wyt

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Image

De hjerst krûpt oer it gea
en fret de kleuren op,
it reuzeblêd ûntkomt
net oan de swarte dea,
mar sjoch, dêr fierderop
it bliuwend read fan wat
de minskehân oait lei
as dak, beskerming foar
it frettend fee dat
noch langer bûten mei
en set him hjerstmis skoar
mei ’t wite tusken swart.

Image

< F
admin

Ballade fan de hûnderttweintich hynders

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Se rûnen tusken lân en see,
wol hûndertsechtich bisten,
in simmersk paradys, dat stee,
mar driigjend foar’t se ’t wisten.

De simmerwaarmte hearske lang,
de lânwyn aaide hoeden
de hynders, mar der wie gjin bang
fermoeden fan it woedzjen.

It woedzjen briek yn neare nacht
de simmerske idylle,
wa stie doe bûtendyks op wacht
en koe de swierte tille?

De hûndertsechtich woegen swier
mar swierder wiene stjitten
dy’t teisteren it earme dier,
in lijen net te mjitten.

De ein fan ’t lijen wie de dea
foar sechtjin dy’t ferdronken,
it eale rekke út ‘e lea,
it waard in hûd mei bonken.

Dy’t libjen bleaune, kloften gear
op’t rûne, smelle dykje;
se longeren op ommekear,
mar ’t soe der net op lykje.

De omkear dreunde tichterby
mei dûbel seis hearskaren,
it praat waard hjit, de die wie lij,
wol seisensechtich marren.

Doe rieden der seis ingels foar
foar mear as hûndertfjirtich bisten,
dy’t folgen harren feilich spoar,
der wiene foar’t se ’t wisten.

Image

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum