Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Do en falk

Skûtsjesilen
PDF Print E-mail
Ut it skûtsje-argyf 1968

Terherne, op ‘e twadde dei
doe’t út ‘e stilte wei de wyn
de geast joech oan de skippers,
harkjend nei wat achter lei,
’t ferline hong der wer ris yn.

Image

It bealgjen siet har yn it bloed
dy’t spieren fiede mei de krêft
fan withoefaak de skoaten
skuorre troch it blok, gjin noed
oer blierren, hannen oan it hêft.

Image

Wat soe de wite do, It Fean,
mei ’t sierlik wjukjen yn ’t geweld
fan ’t fleanend starten, fierder
brûzjend tusken rjocht en skean,
it is de flugge flecht dy’t telt.

Image

De brune rôver kaam him nei
op wjukken lykas fan in falk,
de snaffel fier nei foaren,
mar de do gie skerp syn wei
en fleach troch winners wolk.

admin

Bolle dream

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Ut it skûtsje-argyf 1968

Terherne, wol de Snitser mar,
dus foar de Panne eigen wetter
dat wynstil kleefde as wie ’t tar
hoe’t Jan* ek suchte: ”t Wie my better
dat weagen batsten tsjin de pier
en troch de waring hinne spielden,
dan wûnen wy, ’t is stjerrend wier
dat ik it bloed fûl brûzjen fielde.’

Image

Dêr soe it dan, it seil as sek,
de hannen moasten earst noch lûke
en skroeiden op it gleone dek,
de brânlucht wie yn Snits te rûken;
de gjalp lykwols kaam troch wat oars,
de fokkeloete wie fergetten,
de Panne sûnder lange noas
soe nea in eareplak besette.

Image

It startskot joech gjin suchtsje wyn
yn ’t sekseil mei de wetterpoarte,
sels mei de brochte loete yn
de fok bleau ’t snuven as in koarte;
hoewol’t de Panne lêste waard,
loek Jan mei nocht it durkslûk iepen:
‘It leit wol yn myn skippersaard
om mei in bolle dream te sliepen.’

Image

* Jan van Akker

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum