Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Skiednisbylden category

admin

Fermi syn kettingreaksje

Skiednisbylden

fan ûnbekend*
fan ûnbekend**


Hy seach it net mear sitten
yn syn heitelân, dêr’t Mussolini
’t foar it sizzen krigen hie;
Nobel joech him de heechste priis
fanwege syn aktive witten.

Aktyf, sa reagearren
ek de eleminten troch bestrieling
mei neutroanen yn de kearn:
in ketting fan reaksjes kin
úteinlik liede ta rap stjerren.

Lit Hiroshima sprekke,
skerp dy dêrnei op foar Nagasaki,
bliuw by de gefolgen stean;
in ketting fan reaksjes kin
massaal it ierdske libben brekke.

Lit Moskou soks net weagje
as in skeakel yn de lange ketting,
dy’t sûnt Fermi al bestie;
Nobel joech him de heechste priis,
mar net om alles fuort te reagjen.

Enrico Fermi waard in skeakel
yn de lange ketting fan reaksjes:
’t wie de kanker dy’t dat die.

* Foto ‘Enrico Fermi’
** Foto ‘Hiroshima nei de bom’

admin

Draaiende tekens

Skiednisbylden

fan ûnbekend*
fan ûnbekend**

Faak is de stjer as teken brûkt
foar ljocht dat moed jout yn de nacht
oan minsken dy’t yn lijen sitte,
mar dit teken draait in slach
as nazi’s Joaden falle litte.

De stjer ferskynde op ’e jas
as teken fan in folk apart
om út ’e maatskippij te stjitten
ûnder ’t goddeleas gesach
fan nazi’s… wa kin soks ferjitte?

Net Oekraïners yn de striid
tsjin Russen, draaiend wer in slach
foar ’t hiele folk dat yn har eagen
nazi’s binne, mar wa’t wach
is, lit dit trochgean foar in leagen.

It nazi-teken wurdt misbrûkt
om te rjochtfeardigjen de macht
fan wapens, brûkt om te besetten
’t lân dat rekke net fan slach,
mar focht werom, wylst boargers bletten.

* Foto ‘Joadestjer’
** Foto ‘Nazi-teken’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum