Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Skiednisbylden category

admin

Casti Connubii

Skiednisbylden

fan ûnbekend*

Yn de krisisjierren tritich
wiene der al twa miljard,
tefolle fûnen wittenskippers,
dus beheine wie de kar.

Net om ’t libben te ûntnimmen
oan earst mar de âlderein,
want soks gie yn tsjin hege wearden,
net begjinne oan de ein.

Wol begjinne by konsepsje,
as der noch gjin libben is,
dus strûp in jaske om de penis,
mei de pil is men ek wis.

‘Casti Connubii’ wie ’t skriuwen
fan de paus: foar it konsept
fan berntsjes, wês dêrom net anty,
nee, de tsjerke hat net slept.

Lit de foetus net foar ivich
sliepe, want hy libbet yn
de mem, wurdt wekker by de berte…
inkeld telle makket blyn.

* Omslach ‘Casti Connubii’


admin

Krisis jierren tritich

Skiednisbylden

fan ûnbekend*

Wat jout mear wissichheid as goud,
dat blinkt de lju ljocht yn de mjitte
dy’t geane foar it kapitaal,
mar komt de krisis swart yn byld,
dan moatte sy ’t ek lizze litte.

Bank Credit Anstalt** koe net mear
kredyt jaan en doe ek net krije,
it waard de ein fan it ferhaal
fan jild dat oer de ierde spielt…
de earmen moasten ’t earst belije.

De krisis krong nei Ingelân,
net langer waard it pûn wurdearre,
it goud blonk mear as ’t kapitaal,
dus kaam dat foar ’t regear yn byld,
de munt waard sterk devaluearre.

De krisis rûn doe út ’e hân,
sloech ta fan Iislân oant Itaalje,
wurkleazens waard it doemferhaal,
de flok fan hoe’t it is ferdield…
de earmen krigen op ’e faalje.

* Yllustraasje ‘goud’

** Bank yn EastenrykArchieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum