Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Skiednisbylden category

admin

Mem migrant yn byld

Skiednisbylden

fan ûnbekend*
fan Dorothea Lange**

Wat kin in tastel al net dwaan
yn jierren fan depresje
as it sljochtweihinne folk
it útsicht op ’e takomst net mear hat…
sil dan in griis byld útkomst jaan?

Lit Dorothea fierder gean
as Washingtons papieren,
sy komt út op ’t plattelân
en bringt yn byld it lijen sûnder mear…
wa bliuwt sa noch yn ’t libben stean?

It leit him oan in ryk bestean,
ûntspoard troch yn te klauwen
wat besit is fan it folk
dat boddet foar it deistich drûge brea,
dat dwaan moat foar in skeamel lean.

Mei skerpte lei sy ’t lijen fêst
fan mem migrant en heiten,
swalkjend oer it skrale lân
om foar de bern op ’t libben sicht te jaan,
har byld lit sjen de swiere lêst.

* Foto ‘Dorothea Lange’
** Dorothea Lange (1895-1965)
Foto ‘Mem migrant mei bern’

admin

Black Bart

Skiednisbylden

fan ûnbekend*

Hoewol’t er net nei swarten skaaide,
gie er troch it libben as Black Bart,
dy’t foar ’t gefoel as út ’e nacht
opdûkte, wylst mei syn revolver swaaide.

Gjin masker hie hy foar de eagen,
dy’t er sjitte liet, as wie ’t al bard,
se brochten ’t folk rap yn syn macht,
gjinien dy’t noch de oanfal op him weage.

Hy waard op ’t lêst dochs arrestearre,
troch in kneppel waard syn eachweid swart,
sels sloech er op syn tastân acht,
hat wa’t syn hannen bûn komplimintearre.

De fraach wie wat him motivearre
of beweegde om te dwaan as Bart
dy’t swarde by in swiere fracht
oan rôversguod, dus waard er operearre.

Syn harsens waarden sa fersetten
dat se pasten yn ‘t korrekte part
fan dy fan ’t folk dat altyd acht
slacht op in diktatuer mei strange wetten.

* Foto’s ‘Reimund Holzhey’ 

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum