Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Skiednisbylden category

admin

Azem oer Egypte

Skiednisbylden
PDF Print E-mail
fan ûnbekend*

Lit de wyn as azem strike
oer it wetter fan de Nyl,
dy’t riist om grûn te jaan
en as de weagen wike,
sil de boer syn slach straks slaan.

Image

Lit de boer syn azem wije
oan de goaden fan de Nyl
foar’t hy de oksen bynt;
hy mei it wurk wol lije,
om’t de ploech de eker wynt.

Lit syn frou it offer drage,
want sa jout se azem oan
de goaden fan it lân
as tank foar folle magen,
elk hat syn gerak wer hân.

Image

* Muorreskildering ‘Ploegje mei oksen’
(sirka 1550-1069 foar Kristus)

* Beskildere kalkstien ‘Offerdraachster’
(sirka 2040-1640 foar Kristus)

admin

Alternative jacht

Skiednisbylden
PDF Print E-mail
fan ûnbekend*

Hy wie de jongste fan de jagers,
skerp fan eagen, wifkjend noch fan hân,
seach wol de bûgde bizonkop
en ’t hynder yn ferstive stân,
mar dêrmei hold syn jacht wol op.De jagers gniisden om syn hannen
dy’t gjin faasje oan de pylken joech,
mar nimmen seach syn eachopslach
dêr’t hy de bylden mei opsloech,
foar bist en byld hie hy ûntsach.

Image

Syn hannen wifken net doe’t dy de
ierdekleuren strieken op ‘e wand,
it wyld kaam stadichoan yn byld,
de bûgde kop, de spieren spand,
sy ha har libben mei him dield.

Image

* Tekeningen mei ierdekleuren
yn de grotten fan Altamira
(16.000-9000 foar Kristus)

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum