Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Polityk category

admin

Leech godsbyld

Polityk

fan ûnbekend*

‘Meitsje dy gjin byld,’
sa sei de god fan Israel,
‘in byld fan my seit neat
hoe’t ik nei wierheid bin,
elk byld leit my leech del.’

Israel naam skyld
en spear yn it beloofde lân,
sjit hjoed de dei mei tanks
op boargers net te min,
in byld út it ferbân.

‘Lit ús meitsje ’t byld
dat mei de Palestinen spot,’
woe Israels soldaat,
‘dat folk is ús te min,
wy byldzje út syn lot.’

Sjongend ha sy dield
minachting foar de lijenswei
fan ’t folk dat neat mear hat…
wat hat har god foar sin
as byld dat him leech leit.

* Yllustraasje ‘Arke as troan fan Israels god’


admin

Bommen yn plak fan wurden

Polityk

fan ûnbekend*
fan ûnbekend**

Wat kin druk betsjutte
foar in folk yn hege need?
Syn takomst wurdt ûntnommen
as gjin bern it libben hâldt…
hoefolle binne der omkommen?

Sjoch earst yn Egypte,
dêr’t de bern fan Israel
de takomst waard ûntnommen,
sy ferdronken yn de Nyl…
hoefolle binne der omkommen?

Lit no dit ferline
sprekke foar datselde folk
of is it lûd ferstomme
fan it gûlen fan de bern…
hoefolle binne der omkommen?

Sjoch dan no yn Gaza,
dêr’t de Palestynske bern
mei tûzenen opromme
wurde troch datselde folk…
hoefolle binne krekt omkommen?

Wat kin druk betsjutte
fan bûnsmaten by de fleet
as wurden net oerkomme?
Hâldt datselde folk him stom,
smyt yn de Negev tolve bommen.

* Foto ‘Nyl’
** Foto ‘Negev-woestyn’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum