Willem Tjerkstra’s thússide
admin

God bless you

Jereims
PDF Print E-mail
Fan âld op nij

Sa soe Jereims it gedicht ek neame kinne.
It fuortsjitten fan it âlde
en it fjoerwurk fan it nije.
Mar Jereims is Willem gelokkich net.
Hy siket it noch heger as it fjoerwurk:
God bless you!
Syn alternatyf foar kryst
en syn miening oer Amearika.
Hoe faak Obama God oanroppe sil?
Lit Jereims mar ris telle.

God bless you

Op ’t ultieme tijdstip
van seconde op seconde
breekt het los.
Het breekt in op je oren
en treft vol je ogen.
Als je naar de hemel kijkt
dan barst je gevoel uiteen
in zeven kleuren
van ik ga ervoor.

Image

Ludwig Meidner: Apocalyptische stad

Maar kijk je naar de aarde
dan bewegen muren
breken trommelvliezen
scheurt een netvlies
barsten gevoelens
in de apocalyps:
ik ga eraan.

Gelukkig nieuwjaar voor
Israël
Gaza
Irak
Afghanistan
Congo
Zimbabwe
God bless you

Jereims


admin

Improvisatie

Jereims
PDF Print E-mail
Gjin plaatsjekeunst

Jereims hat produktyf west,
want hy stjoerde twa gedichten
mei trije yllustraasjes.*
As alternatyf foar kryst,
sa skreau er.

Ik siet der folslein nêst:
hoe’t ik derby kaam dat er him fine koe
yn myn iensidige foarkar,
want plaatsjekeunst hie hy neat mei.
Dat er Frans Hals neamde,
paste yn syn gedicht ‘Kunstvogels’
en fierder moast de goeie man
mar moai yn it museum hingjen bliuwe,
in gebou like âld as syn keunst.

‘Het gaat mij om de transfer van
het concrete naar het abstracte,
het liefst in felle kleuren.’

Dêrom lit er yn syn gedicht
keunstners sebrafinken skilderje.

Ik mei der wol oer dat de jonge Jereims
soarget foar lykwicht op myn webside.

Improvisatie
van Wassily Kandinsky

Image

Van een blad dat loslaat
als de dag nog donker kleurt
en zich ontpopt tot vlinder
die al het zonlicht vangt,
te licht voor zelfs een dag
en dus tot vaste vorm wordt,
een akker zonnebloemen
in een landschap dat al kleurt
van avondonweer dat loslaat
wat geen vaste vorm aanneemt.

Image

Jereims

* It twadde gedicht wurdt publisearre
op Aldjiersdei.

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum