Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Brevier

Keunst
PDF Print E-mail
fan de Master fan Catharina van Kleef*

Image

In ealman dy’t syn heil fûn
yn in boek fan tiden troch de dei
fan Metten oant Kompleet
en dy’t devoat op knibbels lei,
hie oan syn frou it boek jûn.

Hy boude foar Marije
in kapel dêr’t sy sa troch de dei
fan Metten oant Kompleet
it berntsje yn de earmen lei
om ’t heil har te fernijen.

Sa libbe hy mei letters
foarm- en kleurryk yn it heilbrevier
fan Metten oant Kompleet;
de ierde wie mar foar de sier,
it himelryk wat betters.

Image

Gjin kapel mei goud omliste,
letters sierlik en mei kleur,
syn berte wie der foartst it wiste,
wol kompleet mei helm en fleur.

Tsjam, it jonkje fan it wûnder,
fleanend troch de ierdske tiid,
hy libbe letterlik bysûnder,
sûnder sier, mar wol wrâldwiid.

Image

* It brevier, dat makke is troch
de Master fan Catharina van Kleef (sirka 1450),
waard brûkt yn it kleaster by it bidden
fan de acht tiden (fan Metten oant Kompleet).
Ealman Lokhorst fan Utert hat it boek meitsje
en in kapel bouwe litten.

Tsjam is de haadpersoan yn ‘De reizen fan Tsjam’,
in stripboek fan Luuk Klazenga (tekeningen)
en Willem Tjerkstra (tekst).
Tsjam is mei de helm berne, kin troch de tiid reizgje
en belibbet de frjemdste aventoeren.

admin

Apostel Paulus

Keunst
PDF Print E-mail
Image

Do strider fan de Hear,
dêr stiesto rûch en grut;
fertel ús fan dyn lear
en wat der fan dy wurdt.

Ik draach it boek troch gea en stêd
mei Kristus as it libben Wurd,
myn mûle ken gjin slot of blêd,
dêrom de oare hân mei ’t swurd.

Yn Rome kom ik finzen oan,
dochs hâldt de mûle him net stil;
se wolle ha, ’t sil heve moarn:
ûnthalze neffens keizers wil.

Apostel Gerbrandy

Image

Do strider foar it lân,
dêr stiesto lyts en keal.
Wat hast dêr yn de hân?
Jou fan dyn krêft in steal.

Ik striid foar keningin en lân
yn Ingelân mei knots en hoed
en kom werom yn ’t heitelân
mei fêste hals en sûnder bloed.

It byldsje fan de apostel Paulus
is tusken 1455 en 1465 makke
troch in ûnbekende byldhouwer.
It is fan kalkstien en hat in hichte
fan 67 sintimeter.

It byld fan Gerbrandy, premier fan
it Nederlânske regear
yn de Twadde Wrâldoarloch,
stiet op it Skiepmerkplein yn Snits.
It waard yn 1976
troch keninginne Juliana ûntbleate.

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum