Willem Tjerkstra’s thússide
admin

De tsjustere dei

Keunst
PDF Print E-mail
fan Pieter Brueghel *

Image

Wylst strielen noch it spoar útsette,
skowe meunsterwolken tichterby
dy’t aanst it lêste ljocht opfrette,
wylst de minskewrâld fart leech foarby.

Gjin driging kin de minske keare
dy’t de wylch besnijt foar fjoer en brea;
de wolken kinne noch sa beare,
hy bekapt it libben út ‘e dea.

Image

En yn de lijte fan de huzen
dûnsje doarpsgenoaten op muzyk,
wylst boatsjefolk fersûpt as muzen,
bringe biners tûken yn it lyk.

As yn de nacht it waar belunet,
wit de moarn net watfoar wrâld er sjocht,
de tûken fiele har bestrune
troch it ieuwen al ferrizend ljocht.

Image

* Pieter Brueghel (sirka 1525-1569) wie in skilder
út ‘e súdlike Nederlannen dy’t,
hoewol’t er ek yn Italië wurke hat,
as realist natuer en minske út it eigen gea werjûn hat.  

admin

Hege flecht

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Dêr’t oars de miuwen
fleane moatte soene
yn de Miuweleane
tichtby it Spoardok,
sjocht men kranen kliuwen,
like heech, as woene
sy formaasje fleane
yn it spoar fan it gelok.

Image

Lykwols swaait de gyk
op ’t ritme fan it wurk
in rjochthoek fan beton
dat makket de muzyk
bylâns it blauwe swurk:
in plaat foar it plafond.

Image

Dan is it swaaien dien
en stûket de muzyk.
Is de ferbylding echt
of inkeld hurde stien?
Dochs nimt de fûgelwyk
as wein in hege flecht.

Image

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum