Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Lyrysk Deiboek category

admin

It fokske fan de Grienedyk

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
snein, 24 july 2005

Wy seagen him dy jûns,
it wie in oere of tsien,
sa’t hy dêr rûn as ien
lyts fokske op ‘e dyk,
yn ’t felle lampeljocht,
hie ’t wat fan in solo-dûns;
it bistke bleau in tel
of fiif noch yn syn dûns
en ek op ús fersyk
net langer, want hy socht
sa’t hy in sydstap die,
beskerming yn de berm,
’t hie wat fan in solo-flecht.

Ik seach de oare dei,
de moarns in oere of tsien,
sa ûnder ’t rinnen wei,
wat smoargens op ‘e dyk
en kaam ik tichterby,
dan waard it ljochter, read,
sa’t dat derhinne lei,
hie ’t wat fan in bliedend lyk;
it bistke wie net grut,
in snaffel oan in kop
fan brune fear, dy’t slop
hong oan in bonkerak,
mar sûnder brune sturt,
’t hie wat fan in einepyk.

Wy seagen him dy jûns,
it wie in oere of tsien,
op kleurefoto yn
it Snitser Nijsblêd stean,
sa’t hy dêr hong as nekt
lyts fokske boppe stien,
de hûnekop derfoar,
hie ’t wat fan in solo-akt;
it wiisde lykwols oars,
want mei syn skerpe noas
besocht de hûn it spoar
te folgjen yn de berm
dêr’t earst ús autoljocht
it fokske dûnsje liet,
en nei twa biten brocht
de hûn it brune bist
tefreden nei it hiem
en sa’t syn baas beslist
it nei syn hannen set,
is it krekt in marionet.

Image

admin

It Snitswike kamp

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
moandei, 1 augustus 2005

Lit ús net mear tinke oan de âlde tiid,
doe’t de stroom noch op ‘e triedden stie,
skokkend ûnrjocht dat it kamp omsleat,
dêr’t de dea syn rûnte die,
dei út, dei yn, in stream
nei sa’t de wierheid wie:
de leechste sfearen,
it neare neat.

Lit ús laitsje om wat wier is:
stekken om de camping hinne,
stroomtried by de tinten lâns,
opset foar in dei of fiif
foar koarte nachten oant de sinne
heech al oan de himel stiet,
begjint it libben, neat om ’t liif,
syn rûnte fan wat bier út blik
noch flugger draaie lit, it feest
fan lyts in wike, ik en do en ik
yn Snits, net foar de silersear,
de libbensrûnte draait om sfear.

Image

 

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum