Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Keunst category

admin

Strân

Keunst
PDF Print E-mail
fan Adriaan van de Velde*

Image

As beuker hied er al it each
op wat syn hân him frege om te dwaan,
in boer, boerinne yn it fjild;
hy kleure yn it bedstee wat er seach,
dat wie de keunst fan Adriaan.

Gjin boer seach hy as ideaal,
want gers is grien, hat net de glâns fan goud
en weagen rôlje net oer ’t fjild;
de see fertelt in oar ferhaal,
oan Adriaan wol tafertroud.

Syn each foel op it gouden ljocht
fan strân en wolken as wie ’t op in snein
nei tsjerktiid foar de fiskershut;
dit fjild hat hjoed idylle brocht,
troch Adriaan op linnen lein.

Mar wêr’t de kym de loft opsmyt,
ferbrekt de wyn it spul fan goud en glâns,
dêr wurdt de striid fan fiskers hurd;
dit skomjend fjild fan weagen biedt
oan Adriaan in nije kâns.

* Adriaan van de Velde (1636-1672)
wie de soan fan seeskilder Willem van de Velde.
Hy krige yn Haarlem de oplieding yn de
lânskipsskilderkeunst.

admin

Twa fammen

Keunst
PDF Print E-mail
Image
De keukenfaam fan Johannes Vermeer*

Dêr stiet se yn it finsterljocht
en jit de molke út mei fêste hân,
sa rint it libben troch de dei;
wat rûn, hat har foldwaning brocht,
sy stiet foar ’t folk fan Nederlân.

De bôle is har gouden brosj
mei diamanten út ‘e flochten koer,
sa brekt it libben yn de dei;
se rekket fan de krûk net los,
genietet fan har sulversnoer.

Dêr sit se yn it skimerljocht
en stoarret nei de oeren fan de ko,
sa krûpe oeren fan de dei;
wat kroep, hat gjin foldwaning brocht,
dochs bringt se molke nei Bordeaux.

Image
De molkfaam fan Bordeaux fan Francisco Goya**

* Johannes Vermeer (1632-1675)
wie in skilder fan it ljocht.
De keukenfaam is tagelyk realistysk
en monumintaal.

* Francisco Goya (1746-1828),
in Spaanske skilder,
hat de molkfaam werjûn
yn kleare kleuren
en mei koarte streken.

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum