Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Net foar de winst

Bibelbylden
PDF Print E-mail
Naäman, oer de hiele lea wer skjin,
wie mear as dik tefreden,
hy seach syn sûnens as gewin,
geskinken leine yn de rede.

Hy gie werom nei de profeet en spriek
heech op fan God, de Iene;
Hy dy’t de takomst iepenbriek,
soe him dy frijheid wol ferliene.

Eliza lykwols joech dy frijheid net,
hy naam neat oan, as tsjinner
hie hy him yn de frijheid set,
geskinken wiene foar de winner.

Naäman frege fan it lân de grûn
(wat lei net yn de rede)
foar syn offer, want hy wie wer sûn,
Eliza groete: ‘Gean yn frede.’

admin

Naäman telt oant sân

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Cornelis Engbrechtsz.

Naäman, Arams generaal,
hie wite plakken op ‘e lea:
melaatsk, wat fierde nei de dea,
mar ’t libben spriek in oare taal.

In finzen faam út Israel
wist fan Eliza, de profeet,
dy koe wol helpe út ‘e need,
by him wie ’t wapen net yn tel.

De foarst fan Aram skreau in brief
oan syn kollega, fijân earst,
mar maat yn need it aldermeast
as ’t slagge mei Naämans liif.

De foarst fan ’t folk fan Israel
seach ’t as in list, wie yn panyk:
woe syn kollega him as lyk?
Hy joech him net mear noflik del.

Eliza stjoerde in berjocht,
hy wie op ’t lêst profeet fan God
en gie ek oer Naämans lot,
’t wie de Jordaan dy’t útkomst brocht.

Gjin wapen kaam deroan te pas,
mar tellend waskje, wol sân kear,
Naäman wie der gau mei klear:
hy telde net, hold oan syn jas.

Image

Syn tsjinners seagen wol de sin
fan sân kear yn de baairivier,
Naäman telde libbenswier:
nei sân kear wie syn lichem skjin.

* Cornelis Engbrechtsz. (sirka 1462-1527)
Skilderij ‘Genêzing fan Naäman’


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum