Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Amateur-silen

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
Sneon, 27 augustus 2005

Men neamt har amateurs:
skûtsjesilers dy’t graach
skipper wêze woene,
mar net hearre by it laach
dat by de berte ’t stimpel
kriich fan kommandeurs
mei flagge en mei wimpel.

De amateurs besylden
hjoed de rûte fan de dei,
mar ien yn ’t hiele jier
mei fier foarôf de bylden
fan striid foaryn, op wei
nei wat in amateur
besielet yn elke spier.

De spieren stiene spand
by ’t starten op ‘e hoarn,
wat minder lûd as ’t skot
foar skippers, dy’t yn spanning,
hjoed allinnich fan de kant,
op kommandeurderstoan
bepraten de bemanning.

De striid ferrûn op skerp
tsjin oaren oan de wyn,
mar sûnder stjit of rimpel
op hjitte hollen en yn
it lûd fan ’t finishskip
klonk troch de heale eare:
de flagge sûnder wimpel.

Image

admin

De stilte fan de mist

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
De wrâld wie lyts, it tichte skerm
fan mist stie oeral yn it rûn
en ek de stilte hong fan berm
nei berm, der kaam gjin inkeld lûd
trochhinne, oars net as de stap,
dy’t klonk as yn de watten lein,
en yn dyselde tiid it bloed,
de klop fan ’t hert, al like rap
om troch te brekken nei de ein,
dêr wêr’t it libben leven joech…
en doe, ynienen briek it troch,
it blêtsjen, heech en leech, en sjoch,
de keppel, kringend nei it stek,
sa bang as skiep foar ’t driigjend skerm,
joech my wer oan wêr’t ik om socht
en djip belutsen by ’t gefoel
dat deadske stilte harren brocht,
die ik de stap fan dyk nei berm,
sa fierder nei it stek en by
de keppel wie de driging oer,
begûn de stilte op ‘e nij.

Image

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum