Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Waarme moeting

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Gustave Doré*

Image

Dêr giet er by de hichte del,
fan ’t hongergea nei ’t lân fan brea,
de âlde stamheit fan de tolve
soannen, no wer rjocht fan lea,
mei op syn wûnen salve.

De soannen klommen fleurich op
nei ’t heitelân mei it berjocht
dat Joazef libbe om te dielen,
Jakob leaude it net rjocht,
hy koe gjin waarmte fiele.

De waarmte kaam wol yn in dream
dy nacht mei ’t ljocht fan Jakobs God:
�??Ik gean mei jimme nei de lichte,
dêr’t dyn soan nei myn gebod
it folk bringt op ‘e hichte.’

Se sette beide no de stap
oer pronkjas, haat en slavetsjinst
en litte waarme triennen rinne,
djip ferlies wurdt sa ta winst
troch al it needlot hinne.

* Yllustraasje ‘Jakob giet nei Egypte’ 

admin

Nei it spul

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Gustave Doré*

Se hiene him as slaaf ferkocht,
de eigenwize broer
liet harren kâld, de haat wie oer,
gjinien dy’t noch oan Joazef tocht.

De honger dreau har op ‘en paad,
elk mei in lege sek,
se tochten oan har broer, wie ’t gek?
Deselde wei foar eigen baat.

Se krigen alle sekken fol,
’t wie hinne en werom,
in spul fan eigen jild, wol stom,
dy hege hear wie gek of gol.

Doe woed er ek de jongste sjen,
it gie om Benjamin,
in spul fan bekerdief tsjin ’t sin,
se hiene gokt, foargoed ferlern.

Dêr stie er foar syn hege troan:
”k Bin Joazef, jimme broer!’
Se waarden kâld, it spul wie oer,
hy helle ien foar ien doe oan.

Image

* Yllustraasje ‘Joazef makket him oan syn broers bekend’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum