Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Eigen wei

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
De wolken lieten bakken los,
oanienwei wetter op ‘e wei
dy’t sûnder dek derhinne lei,
ferlet hie fan in asfaltjas.

Image

De bakken brochten ’t floeiber oan
en stiene yn kolonne klear
foar rekreanten yn de wear
as fêste gasten breed bedoarn.

Image

De brune sûnder tek dy nacht
ferklomme troch ’t ûnlijich waar,
hy ûndergong it, gjin misbaar,
en naam syn hynste-aard yn acht.

Image

Hy seach, de hoeven yn de drek,
it oan hoe’t it derhinne lei,
doe gong er wer syn eigen wei,
syn grûnslach wie noch net sa gek.

admin

Eurominsken

Lyrysk Deiboek
PDF Print E-mail
It stiet op hege buorden
dy’t it sicht op de natuer ûntnimme
dat stêd Snits en Fryslân sjonge mei
yn ’t koar fan biddeljende stimmen:
‘Sjoch, wy strûpe út de âlde fodden,
stribje ’t blauwe kleed fan wetter nei,
no’t streamt foar ús en jimme
’t jild fan alle minsken wurde bruorren.’

Image

Sjoch op ‘e mar, de striid giet oan,
start op it eilân, hiel gewoan,
jou him in slach oer bakboard,
set him net oan ta sylmoard,
wit dat alle minsken wurde bruorren.

Stean nêst elkoar mei caravan
en tinte, beppe, mem en bern
fan allerhande naasje
fiere rekreaasje,
fiel dat alle minsken wurde susters.

Image

Far yn de kano, aventoer
fan pake, heit en bern, sa oer
de smelle wetterrûte,
oan elkoar de groete-
nisse: sjoch dat minsken wurde bruorren.

Drink no elkoar de sûnens ta,
want wille sille wy grif ha
fan wetter en fan sinne,
lit it dan mar rinne,
hear dat alle minsken binne minsken.

Image

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum