Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Wrâldbylden category

admin

Apollo en it krystbern

Wrâldbylden

fan ûnbekend*

Hy hat him hjir nei wenjen set,
Apollo, god fan alle hoeders;
hoede waarden sy troch him,
sadat har neat oerkomme koe
en ek net dy fan Betlehem.

Dy hoeders fielden har gerêst
doe’t hy ynienen nêst de ingel
stie dy’t spriek fan ’t hillich bern,
sadat sy rûnen nei de stâl…
Apollo woe him ek wol sjen.

Hy seach de stâl en skamme him
foar ’t eigen honk, de lúkse timpel
mei syn pylders en in dak
dat eage as in grize bol…
hy kriich as god wol syn gerak.

De hoeders lieten him doe sjen
dat sy it goede foarbyld joegen,
lykas hoeden sy de god:
Apollo knibbele mei har…
syn timpel gie foargoed op slot.

* Foto ‘Timpel fan Apollo yn Kassel’

admin

Jozua-beammen

Wrâldbylden

fan ûnbekend*

De tûken stekke se de hichte yn
út freugde dat se groeie kinne
yn de hjitte fan de rotswoestyn.

Mormonen kamen hjir as kolonist,
de beammen koe gjinien ûntrinne,
dy’t har witte lieten: ‘Sjoch, dit is ’t!’

De beammen hiene it oer Jozua,
de lieder mei de earms de hichte
yn: ‘Sjedêr, myn folk, hjir mar op ta!’

Dat wolkom spriek doe ek Mormonen oan,
dus ha sy dêr har wenplak stichte
mei de beam fan Jozua as kroan.

Sa rekke Jozua yn de woestyn
fan Colorado en Mojave,
mei syn wolkom, rûzjend op ’e wyn.

* Foto ‘Rotswoestyn mei Jozua-beammen’ 


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum