Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Skiednisbylden category

admin

Chatham

Skiednisbylden
PDF Print E-mail
fan Willem Schellinks*
fan Jan de Baen**

De eare wie net foar Michiel
de Ruyter, mar foar Kees de Witt,
dy’t wist fan hoe’t it moast by Chatham:
Ingelân troch fjoer yn ’t swit,
want rekke yn de siel.

Image
detail

Lyts tritich skippen foeren op
de Medway nei in keatting ta,
fan wâl nei wâl, om dy te ramen:
Ingelân troch fjoer fan slach,
de steat stie op ‘e kop.

De eare wie foar Kees de Witt,
elk soe him yn syn gloarje sjen
mei op ‘e achtergrûn stêd Chatham,
strider foar de frou en bern,
sjoch hoe’t er glimkjend sit.

Image

* Willem Schellinks (1627-1678)
Skilderij ‘It ferbrânen fan de Ingelske float by Chatham’

** Jan de Baen (1633-1702)
Skilderij ‘De ferhearliking fan Cornelis de Witt’

admin

Slach by Lowestoft

Skiednisbylden
PDF Print E-mail
fan Hendrik van Minderhout*
fan Adriaen van Diest**

Image

It barde foar de twadde*** kear:
in oarloch om de hearskippij
op see, mei fijân Ingelân;
in part fan Hollânsk float wie nij,
ek Fryske skippen leine klear.

‘Wês wach,’ sa woe Van Wassenaar,
‘far net te rap de haven út!’
Hy wie op ’t lêst de admiraal,
De Witt kaam ta in oar beslút,
de polityk seach gjin gefaar.

De skippen fan de Republyk
besylden hoeden fijâns float,
dy’t yn in rjochte liny foer
mei sterke fjoerkrêft oan elk board,
wat resultearre yn panyk.

Der hearske gaos yn de float
en ek op ’t Fryske achterdek,
dêr’t Auke**** rekke middentroch;
de kûgels skeaten skippen lek,
de rest foer rap nei ’t eigen oard.

De slach by Lowestoft kaam oan
by skeinde float en polityk:
fiiftûzen deaden wiene neat,
mar ’t skipsfolk fan de Republyk,
dat moast wer sjitte… oaremoarn.

Image

* Hendrik van Minderhout (1632-1696)
Skilderij ‘Seeslach by Lowestoft’

** Adriaen van Diest (1655-1704)
Skilderij ‘De slach by Lowestoft’

*** Twadde Ingelske oarloch (1665-1667)
**** Auke Stellingwerf, luitenant-admiraal fan Fryslân’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum