Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Listen

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Gustave Doré*

It smiet neat op, Sauls smiten
mei de spear, wylst David die syn bêst
mei harp en swurd;
troch listen moast er ôf fan ’t lêst:
as skoansoan soe hy by him ite.

Syn dochter wie fereale
op dy muzikant, dus Mikal koe
mei tút en swurd
him pakke by it hert, dan soe
de heit him dêrmei rêde, deale!

Gjin breidskat, mar wol hûden
fan de Filistinen foar it liif,
elk wol bekend,
gjin heidenfint mear by it wiif
en David mei in hûdfol groeden.

Mar David, sûnder wûnen,
snie mei ’t swurd twahûndert kear in hûd
fan fijâns liif;
doe roek Sauls spear wer Davids bloed,
de skoansoan wist wat listen koene.

By Mikal hat er sliepen,
mar net lang, syn libben rûn gefaar
troch list en spear;
in lekken, spand as wie ’t in snaar,
holp him derút, syn wrâld lei iepen.

Image

* Gustave Doré (1833-1883)
Yllustraasje ‘David flechtet’

admin

Sûzjende spear

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Rembrandt*

Hy sit wer op ‘e troan
mei mar ien each de romte yn,
it oare sjocht de geast noch oan,
de kweade makket blyn.

Al yn de iere moarn
gie Saul as razende tekear,
elk hie it foar dy geast bedoarn,
mar David kriich de ear.

Image

De snaren sjonge sêft,
mar foar de kening docht it sear,
wer spilet op de kweade krêft,
de spear stiet foar him klear.

It wapen sûzet fuort,
krekt by it snaresjongen lâns,
it heart lykas wurdt hy bespot,
as wraak in twadde kâns.

Mar kenings geast mist wer
en wurdt foar ’t snaresjongen bang,
dat Davids geast moat fuort, in stjer
as militêre rang.

* Rembrandt (1606-1669)
Skilderij ‘Saul en David’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum