Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Boartsjende duvels

Skûtsjesilen
PDF Print E-mail
Ut it skûtsje-argyf 1971

Hjoed soe ’t wêze moatte
as finale fan de geast
fan fjirtjin dagen lang,
mar ’t like krekt as boarten
duvels om it meast.

Image

Heinend alle twirren
bleau der mar in bytsje oer,
mar foar gjin duvel bang
seach ’t moantsje al fan fierren
hoe’t it healwyn foer.

Image

Romjend alle skoaten
dat de geast wer sylde mei
de skippers op it roer,
foer dochs in float fan boaten
brommend as standby.

Image

Lizzend wyt derhinne,
beide bruorren yn ’t ferbûn
tsjin duvels en har moer,
de iene* wie de winner,
oare** kampioen.

Image

* Siete Meeter
** Loadewyk Meeter

admin

Frije wyn

Skûtsjesilen
PDF Print E-mail
Ut it skûtsje-argyf 1971

Image

Wâldsein, de ein fan ’t wâld mar net te sjen,
want oeral leit de wrâld der iepen by,
de wyn bespilet alle banen, frij
yn eigen gea, gjin twirre giet ferlern.

Se lizze klear, de koppen by elkoar,
de griene en de brune, no noch ien
fan sin: gjin nocht oan hoe is ’t juster gien,
mar hjoed gean Snits en Grou der beide foar.

As ’t startskot klinkt, is Snits al oer de streek,
de kop, noch griener fan de grime, draait,
it túch stekt heger, freget dat it waait
op ’t plak fan Snits en ek nochris fan Sneek.

Sa heint de Pan de twirren dûbel op
en hellet út it seil fan Grou de wyn
dy’t lykwols falt by Ulbe* sterker yn
en wiist wa’t fan dy trije komt op kop.

* Ulbe Zwaga

Image

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum