Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Geheimsinnich byld

Keunst

fan Fidelio Ponce de Léon (Kubaan)*

Se kleurje net mei ’t felle read,
hoewol’t se har net skamje
foar it ideaal fan ’t heitelân:
in mienskip fan ‘elk is gelyk’,
de steat lit dat fjoer flamje.

In keunstner libbet mei it fjoer
dat him de ynspiraasje
jout om foar it eigen byld te gean:
yn wêzen binne bern gelyk,
net read lykas de naasje.

Hy bringt bern dizenich yn byld
sa’t sy foar him noch binne,
lykas keunstners mei in eigen geast,
dy’t ôfwykt fan it ‘grut gelyk’:
’t geheim dat bern noch kenne.

* Fidelio Ponce de Léon (1895-1949)
Skilderij ‘Bern’

Related Posts

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum