Willem Tjerkstra’s thússide

Posted by admin

admin

Fjurrich ferhaal

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Ezechiël

Elk lân hat fjouwer streken
dêr’t de wyn út waaie kin.
Ha ’k as profeet de wyn ferspraat
fan ’t wurd dat út ’e hichte komt
nei alle streken fan it lân
en hat it noch wol sin?

Dit wurd kaam fan de Hear:
‘Minskesoan, kear dyn gesicht
nei ’t suden, smyt it wurd derút
dat krêftich út ’e hichte komt
tsjin wâlden yn it Suderlân,
sjoch do dit as dyn plicht.’

Fan God moast ik dit sizze:
‘Beammen stek Ik yn de brân,
de griene likegoed as dy’t
gjin blêden ha, want safier komt
it fjoer: ’t wurdt swart fan súd nei noard,
de brân rint troch it lân.’

Doe woe ik ek wat sizze:
‘God, de minsken harkje net,
se sizze nei dit fjoer-ferhaal…
sjoch him wer mei syn riedsel-taal.’

* Foto ‘Brânend bosk’

admin

Voortdurend verlangen

Jereims

van Winslow Homer*

Kan men op de hoogte raken
van het deinen van een schip
dat koers zet naar de horizon
die voor de blik voortdurend wijkt,
voor wie verlangt, is het een baken.

Baken voor een jong verlangen
dat de verre toekomst nog
niet overziet, omdat de kim
voortdurend wijkt, de haven blijft
uit zicht, het oor vangt op zijn zangen.

Zij zijn hogerop gekomen,
deinden zelf van op naar af
en weer terug, terwijl de zon
hun schaduw ook nog deinen liet,
zo is ’t verlangen meegenomen…

… naar de hoogte om te reiken
naar het zeilend schip dat in
hun ogen vaart van horizon
naar horizon, voortdurend in
beweging bij het liggend kijken.

* Winslow Homer (1836-1910)
Schilderij ‘Drie jongens bij de kust’

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum