Willem Tjerkstra’s thússide

Posted by admin

admin

Vriendschapsdans

Jereims

van Winslow Homer*

Als rotsen in de branding
van het leven komen zij
aan nood en vreugde tegemoet
van wie om vriendschap vragen
in een tijd van eb en vloed.

De vriendschap zou de branding
kunnen zijn: het heen en weer
zoals het gaat bij eb en vloed,
maar stevig staan de rotsen,
steeds aanwezig, vriend voorgoed.

Zij zijn vannacht aanwezig
in de zomer op het strand
om aan te zien het spel van maan
en golf die zonder botsing
voor de ware vriendschap gaan.

Aanwezig voor wie dansen,
imitatie van het licht
op golven, ritmische cadans,
genietend zonder vragen,
elk neemt deel aan deze dans.

* Winslow Homer (1836-1910)
Schilderij ‘Zomernacht’

admin

De wierheid fan it reid

Lyrysk Deiboek


Lit de natoer syn gong gean
fan de winter nei de maitiid,
fan de simmer nei de hjerst,
der hat gjin oare oarder west.

De hjerst krûpt troch de blêden
mei ’t palet mei kleare tinten
om noch efkes kleur te jaan
foardat depresjes har slach slaan.

Lit it reid syn gong mar gean,
nei de groei ree foar it snijen,
dêrnei foar in nij bestean,
it klaait it tek yn tsjokke klean.

Dat it minskdom sparre bliuwt
foar depresjes yn de fjouwer
tiden fan it jier, ’t is reid
dat dûbelop de wierheid seit.

 


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum