Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Wrâldbylden category

admin

Drinke fan gelok

Wrâldbylden

fan ûnbekend*

It jout in byld fan de natoer:
de mar by Essen mei de beammen,
mar it wie in part fan it gebiet
dêr’t trochrûn de fersmoarge Ruhr.

De Ruhr wie earst de libbensier
fan ’t Ruhrgebiet mei tal fan stêden,
dêr’t se songen it bekende liet:
‘Kom ekonomysk yn it spier.’

De skoarstiens stjitten stoffen út
dy’t stêd, rivier en grûn fersmoargen,
beammen rûsden doe it lijensliet:
‘De dea slacht ta by einbeslút.’

Mar sjoch hoe’t it feroare is:
de tûken bûge om te drinken
fan it wetter dat no sûnens biedt,
’t gebiet is fan syn takomst wis.

De beammen rûzje fan gelok,
want Essen waard de Griene Haadstêd
fan Europa, wat gjinien ûntgiet…
de blêden nimme noch in slok.

Foto ‘Badeneysee yn Essen’

admin

Paad foar de geast

Wrâldbylden

fan ûnbekend*

Wêr fiert it paad de minske hinne
dêr’t de brêge al foar leit
dy’t him behoedet foar de stream,
dêr’t troch de tiid de rots troch sliet…
wat hat hy hjir te winnen?

It giet hjir net om ’t spul te winnen
fan de oar dy’t him net leit,
mar om te libjen yn de stream
fan tiid en romten, ’t âlde liet
fan eins is men allinne.

Dit liet klinkt troch de tiden hinne:
‘Rin de brêge oer en hear
de stream dy’t brûzend fierder rint
as byld foar ’t minskdom om te gean
nei wêr’t de hichten binne.’

Want dêrwei sjocht men ’t wetter rinnen
nei de delte, yn de see,
sa leart men eigen geastkrêft kennen.

* Foto ‘Torres del Paine yn Chili’


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum