Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Polityk category

admin

Pirateliet

Polityk
PDF Print E-mail
Image

Wol harkje nei ’t pirateliet
dat heas de hiele wrâld oer klinkt,
fan wâl oant wâl in Wallstreet lang
en seeën heech, hoe djip it giet,
heart elk dy’t mei dat skipsfolk sinkt.

In eilân is har dollersplak
foar rôve skatten en de rest,
se binne foar de wrâld net bang
en farre sjongend nei Irak
foar oalje mei de god dy’t blessed.

De flagge, swart fan stjurre bloed,
in deadskop foar it lege hûs,
twa bonken foar ’t kompleks kredyt,
dy flagge stiet foar bank yn noed,
mar wol in bonus by de rûs.

’t Pirateskip fart fierderop
en giet by ’t Frouwesân oerstjoer,
want Fryslâns rispinge is wyt,
mar Grutte Pier hat heech yn top
syn stive kop, want hy is poer!

admin

Wrâldbol amen

Polityk
PDF Print E-mail
Image

Hjoed giet de sinne fleanend op,
in nije skepping op in dei
dy’t oars is as ferfleine dagen;
de nacht sprekt no yn ’t daagjen mei,
it blanke ljocht is oer syn top
en stekt net mear yn alle lagen.

’t Ferskaat oan stammen op ‘e wrâld
riist mei de krunen kleurich op
en rûzet fan in djip behagen;
de dei strykt troch it iepen wâld
en út ‘e fierte klinkt de rop
om mei elkoar de bol te dragen.

Image

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum