Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Polityk category

admin

Wrâldbol amen

Polityk
PDF Print E-mail
Image

Hjoed giet de sinne fleanend op,
in nije skepping op in dei
dy’t oars is as ferfleine dagen;
de nacht sprekt no yn ’t daagjen mei,
it blanke ljocht is oer syn top
en stekt net mear yn alle lagen.

’t Ferskaat oan stammen op ‘e wrâld
riist mei de krunen kleurich op
en rûzet fan in djip behagen;
de dei strykt troch it iepen wâld
en út ‘e fierte klinkt de rop
om mei elkoar de bol te dragen.

Image

admin

Grinsferlizzend bloed

Polityk
PDF Print E-mail
Image

Lit Fryslân meidwaan op ‘e driuw fan wolken
nei de fierte, want tichtby is fierste nei,
lit ús provinsje groeie nei in grutter skaal
en heger fleane yn de feart fan folken,
want dan docht ús folk ek grinsferlizzend mei
oan ’t grutte ideaal: wy gean globaal!

Sjoch nei de wetterhoeke yn ’t súdwesten
dêr’t it Fryske bloed wat flugger fljocht en brûst
en net genôch hat oan in hert yn lytse lea,
dêr’t frije boeren fochten om it bêste
lân fan ierde dêr’t it fan de grutskens rûst,
want leaver slaaf yn ’t grutte as de dea!

It bloed fljocht fierder nei de lege midden
en berikt it plattelân fan Skarsterlân
dêr’t Lytse Bert as ridder fan de lytse skaal
hout yn op Grutte Peter mei syn triedden
rustfrijstiel om hearelân yn grut ferbân,
want hearen fan it fean bestean globaal!

Lit Fryslân meidwaan op ‘e driuw fan wolken,
is it grânzgjend galgepraat fan Stoere Sjoerd,
lit ús provinsje groeie nei in grutter skaal
en heger fleane yn de feart fan folken,
want dat sit de frije Friezen yn it bloed:
de grinzen oer, ús folksliet klinkt tenei globaal!

Image

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum