Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Bibelbylden category

admin

Libbenskiste

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Cosimo Rosselli*
fan Guiard des Moulins**

Image

De Iene en de lieder wiene poer
op ’t folk dat om de ôfgod rûn,
mar dochs gie Mozes yn de pleit
oant wolk en grime dreauwen oer,
de oanset foar in nij ferbûn.

In libbenskiste fan it hurdste hout
as teken dat de Iene rûn
mei op nei ’t lân fan âlde heit,
dat Abraham waard tafertroud,
sa is it Godsfolk takomst jûn.

De kiste kamen libbenswurden yn,
de nije platen fan ’t ferbûn:
‘Ik bin de Iene dy’t dit seit,
wit dat Ik doe en no ferbyn.’
Sa hat it folk de wei wer fûn.

Image

* Cosimo Rosselli (1439-1507)
Skilderij ‘It oanbidden  fan it gouden keal’

** Guiard des Moulins (13e ieu)
Yllustraasje yn de Bible Historiale

admin

Stikkene wurden

Bibelbylden
PDF Print E-mail
fan Rembrandt*

It wie de Iene dy’t it seach:
it bollekeal, de dûns yn rigen,
wat yn wurden getten waard:
‘Gean de delling yn en sjoch de pleach,
Ik brân deryn, it sil der net om lige.’

Mar Mozes socht Gods sêfte kant
om ’t hillich fjoer mei ’t wurd te dwêsten:
‘Deadzje leit net in jo aard,
bern fan foarfaars meie libje, want
hoe sille hannen fan de skepping rêste?’

It wie doe Mozes dy’t it seach:
it bollekeal, de dûns yn rigen,
wat yn grime getten waard,
Mozes hie foar plaat en wurd gjin each,
it folk hat earst de wet yn stikken krigen.

Image

* Rembrandt (1606-1669)
Skilderij ‘Mozes en de stiennen tafels’  

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum