Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Einprofesy fan Jesaja

Bibelbylden

fan ûnbekend*
Jesaja

Myn profesy berikt de ein,
ik ha myn lûd jim hearre litten
oer it paad dat rint nei ’t kwea
en fan de wei nei ’t goede ta,
dêrmei is noch net alles sein.

De Heare hat it lêste wurd:
‘Ik kom om folken by elkoar te
bringen om myn hearlikheid
te sjen, dit teken komt har ta,
de romte op myn berch is grut.

Ik stjoer myn tsjinners derop út,
de wrâld yn nei de heidenfolken,
dat myn hearlikheid dêr klinkt,
dan mei elkoar nei Sion ta,
dêr’t ik myn hearlikheid ûntslút.

Jim namme bliuwt foargoed bestean,
lykas de himel en de ierde
foar myn eagen nij ûntstean
en al wat libbet, komt derta
om biddend ta My op te gean.’

Foto ‘Sion’

Related Posts

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum