Willem Tjerkstra’s thússide
admin

Heil Wall street

Skiednisbylden

fan ûnbekend*

It oandiel dat de wrâld behearsket,
giet earst hinne, komt dan wer,
lykas ’t ferkear op Wall Street sjen lit,
’t rekket minsken, allegear.

Panyk fiert rap nei ekstremisme:
bring de ropper oan de macht,
omdat hy ús de takomst sjen lit,
op ’e naasje slacht er acht.

Syn oandiel riist, want hy behearsket
’t wurd dat opropt ta de striid
om muorren fan dy oar te sljochtsjen,
foar syn folk is ’t útsicht wiid.

Dat Wall Street liedt ta ekstremisme,
lit de folkske lieder sjen
troch falsk de hege noarm te sljochtsjen,
winst giet yn in dei ferlern.

Foto ‘Wall Street’

Related Posts

Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum