Willem Tjerkstra’s thússide

Archive for the Mytebylden category

admin

Timon

Mytebylden

fan ûnbekend*
fan ûnbekend**

As boarger fan Athene
libbe Timon op himsels,
hy koe gjin frou bekoare,
om’t syn selskip hie wat helsk.

It wie de hel op ierde
sa’t hy oaren ’t leksum joech,
dat mannichien soe hingje,
wat swier op ’e mienskip woech.

Hy brocht de mienskip op ’e
hichte dat er bouwe woe,
der wie noch ien probleemke…
hoe’t it mei it hingjen soe.

De beam mei figen kappe,
mei it hingjen wie ’t dan dien,
hy brocht elk op ’e hichte
dat syn beam wie noch te lien.

Op ’t grêfskrift liet er witte,
rêstich joech er him hjir del:
‘Do silst my grif ferwinskje
as de sprekker yn de hel.’

* Yllustraasje ‘Timon fan Athene’
** Yllustraasje ‘Timon fan Athene
troch William Shakespeare’ 

admin

Timoleon

Mytebylden

fan Léon Comerre*

Timoleon sloech net foar master op,
syn broer woe wol de hearsker wurde
fan Korinte, ’t leafst allinnich,
aspiraasje hie er foar tiran,
wat koste him de kop.

Timoleon syn freonegroep rôp op
om Timophanes te fermoardzjen
út it eachpunt fan de frijheid
wei… wat fûn Timoleon dêrfan?
Him koste ’t net de kop.

’t Gie tusken frijheid en in bruorremoard,
wat woech yn dit ferbân it swierste:
frijheid fan syn stêd Korinte
of it libben fan syn broer-tiran…
hy sei: ‘Ik gean akkoart.’

It bloed fan Tomophanes woech wol swier
foar mem… Timoleon moast flechtsje,
gong de striid oan mei tirannen,
brocht de hege sege oan de man,
tenei foar ’t folk yn ’t spier.

* Léon Comerre (1850-1916)
Skilderij ‘De dea fan Timophanes’


Archieven

Zoeken

  • Categorie

  • Datum